1. Tạo Container Registry

Để tạo dịch vụ Sun Container Registry trên nền tảng Sunteco Cloud người dùng cần làm những thao tác sau:

Pre-condition

  • Access vào Workspace.

Bước 1: Vào màn hình Registry Hub.

Truy cập vào workspace, vào màn hình Container Registry > Registry Hub ở menu bên trái

Chọn New Registry Hub.

Step 1

Bước 2: Tạo Registry Hub.

Ở bước này, người dùng nhập các thông tin cần thiết cho Registry của mình.

SELECT CLOUD

Chọn Cloud và Data Center. Hiện tại, Sunteco Cloud cung cấp Data Center ở Asia nên mặc định chọn Asia.

Step 1

GENERAL

Người dùng nhập Registry hub name và Description (nếu có)

Step 1

CONFIGURATION

Người dùng chọn số Capacity mong muốn và chọn Contract Period

Step 1

Bước 3: Create Registry Hub

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, người dùng kiểm tra các thông tin vừa nhập ở cột menu bên phải. Sau đó, chọn Create Registry Hub để hệ thống tiến hành tạo Registry.

Step 1

Result:

Sau khi tạo thành công Registry, hệ thống sẽ hiển thị thông tin Registry vừa tạo lên danh sách.

Step 1