Rollback Spinner về một phiên bản chỉ định#

Dịch vụ Sun Spinner của Sunteco Cloud cung cấp cho khách hàng khả năng phục hồi lại hệ thống về một trong các version trước đó.

Pre-condition

  • Người dùng đang ở trong một Spinner và có ít nhất 2 version.

Để thực hiện rollback version, người dùng vào tab Versions của Spinner.

Step

Chọn Version muốn sử dụng sau đó nhấn Rollback (tại phiên bản đang sử dụng, nút Rollback sẽ được disable).

Step

Hệ thống hiển thị popup confirm, người dùng nhấn Update để tiến hành rollback về version muốn sử dụng.

Step

Ngoài ra, Sunteco còn cung cấp tính năng Rollback with data volume.

Để sử dụng tính năng Rollback with data volume, người dùng tích chọn Rollback with data volume tại popup confirm Rollback.

Step

Nhấn ‘+ STORAGE’ để thêm mới volume.

Người dùng nhập các thông tin:

  • Chọn Storage Type

  • Chọn Storage Volume

  • Nhập Path

Step

Sau khi điền đầy đủ thông tin volume, người dùng nhấn Update để tiến hành Rollback.

Step

Result:

Sau khi nhấn Update, hệ thống sẽ tiến hành rollback về version mong muốn. Quá trình rollback sẽ mất vài phút.

Step