Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

SUNTECO luôn cố gắng để khách hàng thật sự yên tâm và tin tưởng khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Mọi thông tin của Khách hàng bao gồm tên, địa chỉ, thông tin về tài khoản, mật khẩu, … và thông tin riêng khác mà Khách hàng đã cung cấp sẽ luôn được SUNTECO cố gắng hết sức để bảo mật. Đồng thời, không chuyển giao thông tin của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý của Khách hàng.

Tuy nhiên, SUNTECO không thể tránh khỏi các trường hợp phải cung cấp thông tin liên quan của Khách hàng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, SUNTECO cũng khuyến cáo khách hàng nên tuân thủ các nguyên tắc sau để có thể bảo vệ thông tin của mình, gồm:

i) Không tiết lộ Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được.

ii) Khi chọn mật khẩu Khách hàng không nên chọn những thông tin dễ xác định như họ tên, ngày sinh, số điện thoại hoặc một số ký tự, con số dễ nhận biết từ tên, ngày sinh, số điện thoại của Khách hàng.

iii) Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi máy tính, ngay cả trong thời gian ngắn.

Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, Khách hàng thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết Khách hàng lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ SUNTECO.

Trong trường hợp các giao dịch, hành vi trái pháp luật được tiến hành với tài khoản hoặc thông tin cá nhân của Khách hàng mà không có sự ủy quyền hoặc do sự sai sót, vô ý hoặc cố ý từ phía Khách hàng, SUNTECO hiểu rằng Khách hàng sẽ chịu toàn bộ tổn thất hoặc trách nhiệm theo quy định pháp luật.