3. Tạo Alert

Để tạo Alert trong Monitor trên nền tảng Sunteco Cloud người dùng cần làm những thao tác sau:

Pre-condition

 • Access vào Workspace

 • Access vào một Monitor

Bước 1: Ở màn hình Monitor Detail, chuyển sang tab ALERT và ấn NEW ALERT

Step

Bước 2: Điền thông tin

Hệ thống hiển thị popup tạo Alert, người dùng điền thông tin để tạo Alert.

 • Nhập Alert Name

Step
 • Nhập thông tin TARGET

  • Service Type: Loại dịch vụ

  • Service Name: Tên của item dịch vụ muốn gán alert

  • Resource: Đối tượng trong item muốn gán alert

  • Indicator: Chỉ số đánh giá

Step
 • Nhập thông tin ALERT RULES

  • Alert When

  • Duration

  • Condition

  • Threshold Value

  • Check Times

  • Interval

  • Receiving Group

Step
 • Nhập Description

Step

Bước 3: Khởi tạo

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng kiểm tra lại thông tin và ấn CREATE ALERT để khởi tạo

Step

Result:

Alert vừa tạo sẽ được hiển thị lên danh sách tại màn hình Alert.

Step