Organization - Collaboration

Sunteco Cloud hỗ trợ người dùng quản lý và vận hành các tài nguyên/ dịch vụ sử dụng cơ chế Organization và Collaboration. Organization là level lớn nhất, mô phỏng lại hoạt động và phân cấp của các tổ chức vừa và nhỏ, có thể tương đương với một company hoặc một dự án business trong thực tế tùy theo cách vận dụng.

Organization

Khách hàng cá nhân(B2C) sở hữu một Organization mặc định khi tạo tài khoản trên Sunteco Cloud. Khách hàng doanh nghiệp(B2B) có thể sở hữu nhiều hơn một Organization với sự hỗ trợ của Sunteco Cloud sau khi có nhu cầu. Sunteco Cloud hướng đến trải nghiệm phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng

  • Khách hàng cá nhân: Khách hàng sử dụng balance cá nhân để thanh toán cho các tài nguyên và dịch vụ trên hệ thống

  • Khách hàng doanh nghiệp: B2B Organization sẽ có những tính năng advance hơn B2C Organization, ví dụ như quota sử dụng các dịch vụ lớn hơn, linh hoạt về thanh toán và điều kiện sử dụng balance khi sử dụng các dịch vụ.

Với một Organization bạn có thể quản lý các developer và thay đổi các level truy cập như là quản trị viên, cộng tác viên.

Note

Với B2C Organization, các thành viên tự sử dụng balance của cá nhân để thanh toán cho các dịch vụ. Với B2B Organization, các thành viên sẽ sử dụng chung Credit của tổ chức để tạo và sử dụng các tài nguyên.

Liên hệ với chúng tôi nếu các bạn cần thêm các thông tin về khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Các cấp tài nguyên

Step
  • Organization: Rool level của hệ thống, hướng đến mỗi user sẽ sở hữu những Organization khác nhau, tương đương với cấp company hoặc organization trên thực tế

  • Workspace: Không gian làm việc trong đó các dịch vụ có thể kết nối đến nhau qua internal network, các tài nguyên hoàn toàn được isolate với các Workspace khác và các kết nối được quản lý chặt chẽ.

  • Service: Các dịch vụ hạ tầng, nền tảng và ứng dụng chính mà Sunteco Cloud cung cấp.

  • Resource: Các tài nguyên tạo ra từ hệ thống trong quá trình vận hành. Trong một số trường hợp Independent resource/ Shared resource có thể trực thuộc tầng Service hoặc được chia sẻ dùng chung ở các cấp cao hơn.

Ví dụ cho Resource: Domain/ Sub domain, IP, Persistent volume…

Mặc định mỗi user sau khi đăng nhập sẽ sở hữu một Organization cá nhân với vai trò Owner.

Các vai trò cộng tác viên

  • Viewer: Cộng tác viên có thể xem dữ liệu tổng quan, các biểu đồ sử dụng, tình trạng của dịch vụ.

  • Admin: Bao gồm quyền Viewer và thêm các chức năng về vận hành, sử dụng tài nguyên và dịch vụ.

  • Owner: Vai trò Owner - người sở hữu, có toàn quyền trên các chức năng và dịch vụ, bao gồm vai trò Admin và thêm phạm vi các tính năng về quản lý cộng tác viên, nhóm tính năng Billing, quản lý các tài nguyên dùng chung…

Xem thêm Hướng dẫn mời cộng tác viên

Cơ chế phân quyền Access Control là tương tự giữa các level Organization - Workspace - Service.