Tạo Volume từ Snapshot

Pre-conditon

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 máy chủ có snapshot.

Để có thể tạo volume từ snapshot, người dùng làm các bước dưới đây:

Bước 1: Truy cập màn hình Snapshot.

Vào Menu Elastic Compute/Snapshots. Chọn bản snapshot trong list, ổ cột Action chọn Create Volume.

Step

Bước 2: Nhập thông tin

Chọn Volume Type:

Step

Nhập Volume Size:

Step

Chọn Contract Period nếu muốn:

Step

Chọn Auto renew (bật hoặc tắt).

Step

Bước 2: Create Volume

Chọn Create để tiến hành tạo Volume từ Snapshot.

Step

Result:

Volume vừa tạo sẽ được hiển thị trên danh sách với trạng thái Creating. Người dùng đợi cho tới khi hệ thống hoàn tất quá trình tạo Volume từ Snapshot.

Step

Sau khi tạo xong, Volume sẽ có trạng thái là Available.

Step