Sun Highway Kafka#

Dịch vụ Sun Highway đang áp dụng hai hình thức tính giá khác nhau, tùy vào mục đích sử dụng, người dùng có thể lựa chọn hình thức tính giá phù hợp với nhu cầu của mình.

Fixed Cost#

Sunteco cố định giá của từng gói cước tương ứng với cấu hình có sẵn. Mục đích giúp người dùng có thể cố định được chi phí cho dịch vụ.

Ví dụ:

Bảng thông số kỹ thuật của mỗi gói.

Tiêu chí

Giới hạn

Ingress bandwidth (MBps)

50

Egress bandwidth (MBps)

50

Storage (GB)

50

Ingress bandwidth per-Part (MBps)

10

Egress bandwidth per-Part (MBps)

10

Storage per-Part (GB)

1

Concurrent Client Connection

10

Max connection attempt per sec

60

Max request per sec

100

Max request size (MB)

30

Max fetching size (MB)

10

Max message size (MB)

5

Max API Key

20

Max Access List Control

100

Pay as you go (PAYG)#

Để đảm bảo performance của dịch vụ, Dịch vụ Sun Kafka Highway hỗ trợ thêm cách tính tiền theo hình thức Pay as you go (PAYG). Người dùng thanh toán một phần giá trị base của dịch vụ tương tự Fixed cost, ngoài ra các chi phí phát sinh như băng thông, lưu trữ… sẽ được ghi lại và thanh toán sau (dùng đến đâu trả tiền đến đó). Các chi phí phát sinh được tính sau khi đã khấu trừ một phần free từ hệ thống.

Các chi phí phát sinh bao gồm

  • Ingress bandwidth

  • Egress bandwidth

  • Storage usage

  • Partition usage