Giám sát hoạt động hệ thống#

Tài nguyên tiêu thụ#

Dịch vụ Sun VM cung cấp chức năng Live Monitor cho phép quan sát lượng tài nguyên tiêu thụ theo thời gian thực(CPU/RAM)

CPU Utilization#

CPU percentage là tỷ lệ phần trăm sử dụng CPU được tính dựa trên process time. CPU percent đầu tiên là để định lượng mức độ bận rộn (busy) chung của hệ thống. Khi mức sử dụng CPU cao, người dùng có thể gặp độ trễ về xử lý request, trong thời gian dài dẫn đến mất hẳn request do timeout. Việc sử dụng CPU cao như vậy cho thấy sức mạnh xử lý của CPU không đủ, hoặc có ứng dụng bất thường(hoặc ứng dụng lỗi, hệ thống bị tấn công) làm tăng tải của hệ thống.

Memory Utilization#

Mức độ sử dụng/ nhàn rỗi của RAM trong hệ thống. Lượng RAM sử dụng bao gồm cả phần cache. Khi lượng RAM sử dụng tăng cao có thể dẫn đến hệ thống bị treo khiến các ứng dụng bị crash và việc truy cập vào máy chủ bị khó khăn và phải reboot máy chủ để giải phóng RAM. Lúc này cần phải kiểm tra các ứng dụng nào chiếm RAM hệ thông với các lệnh top, htop…

Log khởi động#

Bạn có thể kiểm tra log để theo dõi quá trình khởi động của máy ảo. Nếu màn hình này không hoạt động, có thể máy ảo đang không hoạt động hoặc gặp lỗi. Truy cập tab Logs trong mỗi màn hình chi tiết của một máy ảo để xem các log.

Truy cập vào Máy chủ#

Người dùng có thể access vào hệ thống và sử dụng các công cụ native của hệ điều hành hoặc các app để kiểm tra hệ thống. SunVM cung cấp giao diện để người dùng truy cập vào VM từ môi trường web.

Note

Người dùng có thể access vào hệ thống và sử dụng các công cụ native của hệ điều hành hoặc các app để kiểm tra hệ thống. SunVM cung cấp giao diện để người dùng truy cập vào VM từ môi trường web.

Trên hệ thống của Sunteco, truy cập vào server → Chuyển qua tab “Access”.