Giá dịch vụ

Cost efficiency cũng là một trong những giá trị cốt lõi của Sunteco Cloud. Tùy thuộc vào đặc điểm của mỗi Service mà Sunteco Cloud sẽ có hình thức tính phí phù hợp, tối ưu chi phí cho người dùng. Sunteco Cloud đã cung cấp tính năng Ước tính giá cho các dịch vụ mà không cần phải đăng nhập trực tiếp vào hệ thống. Ước tính giá các dịch vụ tại đây.

Hình thức tính giá

Fixed cost

Giá được tính theo gói cấu hình hoặc người dùng tự chọn các cấu hình thành phần trên một khoảng thời gian(months), được thanh toán trước chu kì, áp dụng với các dịch vụ ít có thay đổi về tài nguyên.

Note

Khi có nhu cầu nâng cấp plan, hệ thống sẽ tính toán lượng phí chênh lệch giữa Giá theo cấu hình mới với Giá quy đổi theo thời gian sử dụng còn lại để thu thêm phần phụ trội, tiết kiệm cho khách hàng.

Riêng Sun Kafka Highway có một chút khác biệt, Sun Kafka Highway hỗ trợ cả Fixed CostHybrid. Hybrid là hình thức mở rộng của Fixed Cost, khách hàng vẫn thanh toán trước giá Base Cost theo đơn giá/ period, nhưng cuối chu kì hệ thống sẽ thu thêm nếu như dịch vụ có phát sinh thêm tài nguyên sử dụng. Ví dụ như các phát sinh về băng thông sử dụng (Ingress/ Egress…)

Ví dụ dịch vụ Sun Kafka Highway, Sun S3. Xem chi tiết cách tính giá dịch vụ Sun Kafka Highway tại đây, dịch vụ Sun S3 tại đây.

Pay as you go - PAYG

Hệ thống tính giá dựa trên lượng sử dụng thực tế theo các block thời gian nhỏ(hour), Thường được áp dụng đối với các dịch vụ có nhu cầu thay đổi cấu hình thường xuyên hoặc các dịch vụ dùng chưa có dự định trước về thời gian sử dụng. Ví dụ Sun Container Spinner, Snapshot. Xem chi tiết cách tính giá dịch vụ Sun Container Spinner tại đây.

Thuế VAT

Note

Các chi phí sau khi tính toán từ đơn giá và lượng tiêu thụ sẽ được cộng thêm 10% thuế VAT

Các loại tài nguyên tính phí độc lập

Ngoài các Tài nguyên bắt buộc với mỗi dịch vụ chính được cung cấp, người dùng có thể sử dụng thêm các tài nguyên trong khi vận hành dịch vụ với phương thức tính giá tương tự. Đơn giá thành phần có thể thay đổi theo thời gian hoặc thời điểm (thuê cùng dịch vụ, thuê độc lập)

Tên dịch vụ Resource sử dụng Phương thức tính giá
Sun Vm RAM & CPU Fixed Cost
Volume Fixed Cost
Snapshots PAYG
Backups PAYG
Floating IP Fixed Cost
Sun Container Spinner RAM & CPU PAYG
Persistent Volume PAYG
Temporary Volume PAYG
Sun S3 Storage Fixed Cost
Sun Kafka Highway N/A Fixed Cost
N/A Hybrid