Renew Load Balancer#

Để giúp khách hàng có thể thuận tiện hơn cho việc gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ, Sunteco Cloud cung cấp cho khách hàng tính năng Renew/Auto Renew.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất một dịch vụ Sun Load Balancer.

Để sử dụng tính năng hoặc thay đổi Auto renew, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào Load Balancer#

Người dùng vào màn hình danh sách Sun Load Balancer, truy cập vào Load Balancer muốn Renew.

Bước 1

Bước 2: Renew Load Balancer#

Tại màn hình General của Load Balancer, chọn Renew.

Bước 1

Bước 3: Xác nhận Renew Load Balancer#

Hệ thống hiển thị popup xác nhận Renew Load Balancer, người dùng thay đổi Period hoặc chọn Auto Renew, sau đó nhấn Confirm.

Bước 1

Result:

Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ tự động gia hạn cho Load Balancer.