Xóa DNS Record

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace.

  • Người dùng đã tạo DNS

Các bước thực hiện

Từ menu Sun DNS, truy cập item đã tạo bằng cách ấn vào tên của DNS hoặc nút ACCESS.

Image

Tại màn hình danh sách DNS Zone, chọn item đã tạo. Ở cột ACTION chọn RECORD SETTING hoặc ấn vào tên DNS ZONE.

Image

Tại màn hình danh sách DNS Record, tại bản ghi muốn xóa, ấn icon thùng rác để xóa.

Image

Người dùng ấn DELETE để xác nhận xóa Record.

Image

Result

Sau khi xóa thành công, DNS Record biến mất khỏi màn hình danh sách.

Image