1. Tạo máy chủ#

Pre-condition

 • Người dùng đang truy cập vào Workspace.

Có hai cách để bắt đầu tạo một máy chủ (server):

 • Truy cập menu tạo nhanh trên header của hệ thống sau đó chọn dịch vụ Sun VM

Step
 • Truy cập menu Virtual Machine/Service List chọn + CREATE SERVER

Step

Bước 1: Data Center#

 • Data Center: Mặc định là ASIA

Step

Bước 2: VM General#

 • Virtual Machine Name được hệ thống mặc định điền là unnamed. Người dùng có thể tùy chỉnh lại tên nếu muốn.

Step
 • Chọn Image bao gồm hai phương thức:

  • Sunteco Cloud hiện cung cấp 4 hệ điều hành: Ubuntu, CentOS, Debian và Windows với các version khác nhau.

  Step
  • Người dùng tự tải lên image mong muốn

  Step

Bước 3: Select Package#

Chọn loại cấu hình Server (tối đa năm servers cho một lần tạo):

 • Cấu hình Server bao gồm các thông số về CPU, RAM, Server Disk và Data Disk (HDD hoặc SSD).

 • Sunteco Cloud có cung cấp cho người dùng các loại cấu hình Server phù hợp với nhu cầu và chi phí. Người dùng cũng có thể tự tùy chỉnh loại cấu hình Server mong muốn.

 • Tại option PACKAGE, người dùng có thể chọn các cấu hình mà Sunteco gợi ý với các cấu hình từ thấp tới cao phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Step
 • Để tùy chỉnh cấu hình Server mong muốn, người dùng chọn option CUSTOM. Nhập cấu hình Server mong muốn và ấn Add To Custom List, hệ thống sẽ hiển thị lên danh sách cấu hình Server vừa được thêm.

Step

Bước 4: Authentication#

Sunteco cung cấp cho người dùng hai phương thức xác thực danh tính của người dùng bằng SSH Key Pair và Password.

 • Với phương thức SSH Key Pair:

  • Người dùng có thể tạo key mới

   Step
   • Popup tạo mới SSH Key hiển thị, người dùng có thể tự upload Public Key hoặc để hệ thống tạo key tự động. Chọn Create để tiến hành tạo SSH key.

   • Chi tiết tạo SSH key xem tại: Tạo SSH Key Pair.

  • Người dùng chọn các key có sẵn trong danh sách

   Step
 • Với phương thức Password: Người dùng có thể chọn đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu tiên hoặc đặt trước mật khẩu.

  • Chọn Set at first login nếu muốn truy cập vào Server sau đó mới đổi mật khẩu. Hệ thống sẽ gửi cho người dùng một mật khẩu mặc định. Người dùng sẽ dùng mật khẩu đó để truy cập vào Server.

  Step
  • Hoặc có thể tạo một mật khẩu trước cho Server. Người dùng nhập mật khẩu thỏa mãn với các điều kiện để giúp cho Server được bảo mật một cách tốt nhất.

  Step

Bước 5: Config Network#

Sunteco Cloud cung cấp cho người dùng khả năng cấu hình Networking để phục vụ các nhu cầu kết nối khác nhau của Server.

Network:

 • Chọn Network default có sẵn của Sunteco hoặc tạo Network mới phù hợp với nhu cầu sử dụng.

 • Hệ thống sẽ mặc định chọn Network default. Để tạo Network mới, chọn New Network. Chi tiết xem tại: Tạo Network thủ công, Tạo Network tự động.

Step

Public IP: Public IP là địa chỉ dùng để kết nối Server ra bên ngoài. Hệ thống tự động để mặc định cho người dùng số Public IP = 1. Người dùng có thể chỉnh sửa số Public IP nếu muốn (min = 0, max = số VM).

Step

Bước 6: Security Group#

 • Để kiểm soát truy cập vào ra từ VM.

 • Người dùng có thể sử dụng Security Group có sẵn của Sunteco Cloud (default-sunteco) hoặc tạo mới Security Group.

 • Chi tiết tạo Security Group xem tại: Tạo Security Group

Step

Bước 7: Contract Period#

 • Contract Period được thiết lập bằng cách chọn các giá trị trong dropdown.

Step
 • Đồng thời, người dùng có thể bật tắt chế độ Auto renew bằng các tick/untick

Step

Bước 8: Kiểm tra và khởi tạo VM#

Người dùng kiểm tra các thông tin đã nhập ở sidebar bên phải sau đó ấn Launch VM để tiến hành khởi tạo máy.

Step

Result:

Sau khi Deploy thành công, Server đã tạo được hiển thị trong danh sách.

Step