Sun S3#

Tính năng các gói#

Sun S3 phân loại thành 3 loại gói cước dựa trên 2 tiêu chí:

 • Dựa vào mục đích sử dụng: dùng để lưu trữ hay dùng để truy cập mà người dùng có thể cân nhắc mua các loại gói cước cho phù hợp:

  • HOT: Dùng cho mục đích truy cập thường xuyên. Truy cập hàng giờ. Ở những gói này, thường có tốc độ truy cập nhanh.

  • WARM: Dùng cho mục đích truy cập không thường xuyên. Truy cập hàng ngày hoặc vài ngày. Ở những gói này, tốc độ truy cập chậm hơn 1 chút.

  • COLD: Dùng cho mục đích truy cập rất ít, dữ liệu chủ yếu nhằm để lưu trữ. Vài tháng, thậm chí hàng năm mới truy cập 1 lần. Ở những gói này, giá lưu trữ rẻ, tốc độ truy cập chậm.

 • Dung lượng sử dụng: Các gói Standard được mua với dung lượng nhỏ (dưới 10TB), các gói Premium được mua với dung lượng lớn (từ 10TB trở lên). Các gói Premium có đơn giá rẻ hơn các gói Standard.

Cơ chế tính giá#

Dịch vụ S3 tính tiền dựa trên cơ chế Fixed Cost tức là đơn giá của các chi phí cố định theo tháng. Có thể tính chính xác số lượng, chi phí sử dụng trước khi tạo tài nguyên. Cụ thể, tính tiền dựa theo công thức sau:

Hệ thống sẽ trừ tiền ngay từ thời điểm mua. Chi tiết cách tính giá cụ thể như sau:

Total Cost = Đơn giá * Capacity * Period.

Trong đó:

 • Đơn giá(GB/month): giá tiền của mỗi GB theo từng Pool class cụ thể được tính trên 1 đơn vị thời gian.

 • Capacity(GB): dung lượng theo GB mà user chọn.

 • Period(Month): thời gian user đăng ký sử dụng dịch vụ. Đơn vị thời gian của Sun S3 được mặc định là tháng, một tháng tương đương với 30 ngày.

Ví dụ: User chọn mua 20GB, class Standard, period 1 tháng.

=> Estimate cost = (900 x 20 x 1) + (900 x 20 x 1) x 10% = 19.800VNĐ

Note

Giá trên đã bao gồm 10% thuế.