Thay đổi cài đặt DNS để trỏ đến một địa chỉ IP khác#

Note

Cài đặt DNS của bạn cung cấp liên kết giữa tên miền tùy chỉnh của bạn và địa chỉ IP của Sunteco đang lưu trữ trang web của bạn. Khi bạn thiết lập miền tùy chỉnh hoặc khi Sunteco thay đổi địa chỉ IP, bạn sẽ cần cập nhật cài đặt DNS của mình để trỏ đến địa chỉ IP mới.

Để cập nhật cài đặt DNS, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp tên miền – công ty đang lưu trữ tên miền tùy chỉnh của bạn – hoặc truy cập trực tuyến vào tài khoản tên miền của bạn.

Note

Không biết nhà cung cấp tên miền của bạn là ai? Nhấp vào đây, sau đó nhập tên miền của bạn vào trường và nhấp vào nút Tìm kiếm. Trong các kết quả tìm kiếm – hoặc sâu hơn trong các chi tiết thô – hãy tìm tên của nhà cung cấp tên miền của bạn trong trường Nhà đăng ký.

Quy trình thiết lập miền khác nhau giữa các công ty đăng ký tên miền khác nhau, vì vậy chúng tôi đã cung cấp hướng dẫn chung và hướng dẫn cụ thể cho những người có tài khoản GoDaddy và Giải pháp mạng.

Trong email của bạn, hãy thay thế cả hai lần xuất hiện của yourdomain.org bằng tên miền tùy chỉnh của bạn.

Hướng dẫn chung để tự cập nhật cài đặt#

Nếu bạn muốn tự thiết lập DNS của mình, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

Thay đổi bản ghi A

Nếu bạn đã thiết lập một bản ghi A để trỏ đến địa chỉ IP của Sunteco cloud, bạn cần thay đổi nó để trỏ đến 103.9.211.244.

Name: @

Value: 103.9.211.244

Giá trị bắt buộc của Tên có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ sử dụng @ hoặc yourdomain.org. Nó cũng có thể không được yêu cầu, trong trường hợp đó nó sẽ để trống. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nhà cung cấp miền của bạn để biết thêm chi tiết.

Ví dụ Cập nhật cài đặt từ tài khoản GoDaddy#

  1. Đăng nhập vào Danh mục tên miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)

  2. Select Domain Edit Options Chọn Tùy chọn Domain edit option bên cạnh miền của bạn rồi chọn Chỉnh sửa DNS. Bạn có thể cần cuộn xuống để xem tùy chọn Chỉnh sửa DNS.

Step
  1. Select Edit bên cạnh record loại A bạn đang Edit

Warning

Không thể chỉnh sửa bản ghi? Kiểm tra các cài đặt: • Kiểm tra hướng dẫn của Go Daddy tại đây

  • Chỉnh sửa chi tiết cho bản ghi A của bạn:

Step
  • Tên(Name): Tên máy chủ cho bản ghi A. Nhập @ để đặt bản ghi A trên tên miền gốc của bạn hoặc nhập tiền tố tên miền phụ, chẳng hạn như www.

  • Giá trị( Value) : Địa chỉ IP cho bản ghi A của bạn theo thông tin sau 103.9.211.244. Đây sẽ là địa chỉ IP của Sunteco Cloud

  • TTL: Máy chủ lưu thông tin vào bộ đệm trong bao lâu. Cài đặt mặc định là 1 giờ.

  • Chọn Lưu để hoàn tất các thay đổi của bạn. Note Hầu hết các bản cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất tới 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.