Tạo Floating IP

Sunteco Cloud cung cấp cho người sử dụng Floating IP giúp định tuyến đến các máy chủ ảo trong dịch vụ Sun VM.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Vào menu Networks/Floating IPs

Floating IP được tạo ra theo hai con đường:

  • Khi tạo một VM mới, hệ thống tự động tạo một Floating IP gắn vào VM đó.

  • Người dùng tạo bằng tay.

Step

Bước 1: Tạo mới Floating IP

Ấn New Floating IP để tạo mới.

Step

Bước 2: Chọn Compute Product Type (Không bắt buộc)

Step

Bước 3: Chọn Resource - Select Resource (Không bắt buộc)

Step

Bước 4: Chọn Contract Period

Step

Bước 5: Set Auto renew

Step

Bước 6: Xác nhận tạo

Người dùng ấn CREATE để xác nhận việc tạo.

Step

Result:

Sau quá trình tạo Floating IP thành công, các IP đã tạo được hiển thị trong danh sách.

Step