Sun Monitor#

Overview#

Sun Monitor là dịch vụ giám sát, thu thập và cảnh báo các trạng thái dựa trên Metric của hệ thống máy chủ. Những thông tin này rất hữu ích, giúp người quản trị nhanh chóng phát hiện và giải quyết vấn đề trước khi nó ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc khả năng sẵn sàng của hệ thống.

Sun Monitor chủ yếu tập trung vào việc giám sát và phát hiện các biểu hiện theo các Metric mà người dùng đã cài đặt. Khi một metric vượt quá hoặc dưới một ngưỡng cảnh báo được đặt trước, dịch vụ sẽ tạo ra cảnh báo để thông báo về vấn đề thông qua các kênh giao tiếp. Các thông số Metric người dùng có thể dùng để đo được gồm các thông số sau:

 • Lượng CPU đã sử dụng/The amount of CPU used.

 • Lượng CPU còn lại/The remaining amount of CPU.

 • Lượng RAM đã sử dụng/The amount of RAM used.

 • Lượng RAM còn lại/ The remaining amount of RAM.

 • Tốc độ đọc dữ liệu vào ổ cứng/giây/ The data read speed into the hard drive per second.

 • Tốc độ ghi dữ liệu vào ổ cứng/giây/ The data write speed to the hard drive per second.

 • Tốc độ request ghi dữ liệu vào ổ cứng ( Write IOPS)/ The data write request speed to the hard drive (Write IOPS).

 • Tốc độ request đọc dữ liệu vào ổ cứng (Read IOPS)/ The data read request speed to the hard drive (Read IOPS).

Ý nghĩa#

 • Theo dõi và thu thập dữ liệu từ các máy chủ, giúp người dùng nắm bắt được các thông số của hệ thống từ đó có các điều chỉnh cho phù hợp không làm tổn hại đến hệ thống.

 • Dự đoán nhu cầu sử dụng tài nguyên: Từ việc thu thập dữ liệu và lưu lại dữ liệu giúp người dùng có thể dự đoán nhu cầu sử dụng tài nguyên trong tương lai hoặc vào một thời điểm bất kỳ và đưa ra các biện pháp dự phòng tài nguyên.

 • Hạn chế rủi ro: Theo dõi sự cố và chủ động gửi cảnh báo khi đạt ngưỡng cảnh báo giúp người quản trị nhanh chóng đưa ra giải pháp trước khi sự cố xảy ra nhằm hạn chế tối thiểu rủi ro cho người dùng.

Đa dạng kênh thông báo#

Hệ thống cho phép người dùng nhận thông báo qua nhiều kênh khác nhau. Hiện tại Sun Monitor hỗ trợ người dùng nhận thông báo qua các kênh là Email, Telegram và SMS.

Người sử dụng sẽ mua các gói quota trả trước. Trong một gói sẽ bao gồm số lượng các thông báo qua mỗi kênh, hệ thống sẽ ngừng thông báo qua các kênh đã hết quota sử dụng. Người dùng có thể mua thêm quota thông báo nếu muốn.

Đối với kênh Email, người dùng cần mua gói trước quota trước, mỗi gói sẽ có số lượng email nhất định. Ví dụ: Người dùng mua gói Tiny, người dùng sẽ có 1.000 emails. Khi sử dụng hết email, người dùng có thể mua thêm số lượng email để tiếp tục sử dụng.

Đối với kênh Telegram, Sun Monitor không tính chi phí gửi qua Telegram và không giới hạn số lượng tin nhắn. Người dùng cần tạo nhóm để lấy thông tin chat ID.

Đối với kênh SMS, tương tự như kênh Emails, người dùng cần mua số lượng SMS theo gói. Khi dùng hết số lượng SMS theo gói, người dùng có thể mua thêm SMS.

Đa dạng gói quota.#

Package là gói cho phép người dùng lựa chọn, tùy vào nhu cầu sử dụng mà người dùng có thể chọn các Package khác nhau. Mỗi Package sẽ gồm các tiêu chí lựa chọn sau:

 • Tổng lượng thông báo tối đa (notification) hệ thống sẽ gửi trong gói này theo từng kênh.

 • Số lượng service được theo dõi

 • Số lượng Alert người dùng có thể cài đặt (Alert number).

 • Metric retention: Thời gian lưu trữ tối đa của metric.

 • Retention for logs: Thời gian lưu trữ tối đa của log.

Người dùng có nhu cầu sử dụng các thông số quota ngoài các thông số đã được đưa ra ở các gói có sẵn, có thể contact sales để cấu hình các thông số như ý muốn. Contact tại đây.