Start/Stop/Reboot máy ảo#

Sunteco Cloud cung cấp cho người dùng các tính năng bật, tắt hoặc reboot Server. Giúp cho người dùng có thể quản lý Server một cách tốt nhất.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 Server.

Để thực hiện bật/tắt/reboot Server, người dùng thực hiện các thao tác sau:

1, Stop Server#

Truy cập vào Server muốn Stop.

Step

Tại màn hình quản lý Server, chọn Action, nhấn Stop.

Step

Sau khi nhấn Stop, hệ thống sẽ thực hiện Stop Server, quá trình này có thể kéo dài từ 5-10 phút. Sau khi Stop xong, Server sẽ có trạng thái Stopped

Step

2, Start Server#

Để Start Server, người dùng cần có ít nhất 1 con Server đã Stop.

Truy cập vào Server muốn Start.

Step

Sau khi truy cập, chọn Action, nhấn Start.

Step

Sau khi nhấn Start, người dùng đợi từ 5-10 phút để hệ thống thực hiện quá trình Start lại Server. Sau khi Start, Server sẽ có trạng thái Running.

Step

3, Reboot Server#

Sunteco cung cấp cho người dùng 2 loại reboot Server: Soft Reboot và Hard Reboot.

Truy cập vào Server, tại Action, chọn Soft Reboot hoặc Hard Reboot.

Step

Hệ thống sẽ thực hiện quá trình Reboot Server. Người dùng đợi 5-10 phút để quá trình Reboot Server được hoàn tất. Sau khi Reboot thành công, Server sẽ có trạng thái Running.

Step

Result:

Sau khi thực hiện Start/Stop/Reboot Server, hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái của Server tương ứng với các hành động.