Sun Database

Overview

Sun Database là giải pháp  Database as a Service giúp khách hàng xây dựng, thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây mà không cần phải quản lý.

Một số loại database và version tương ứng

 • MySQL: v5.7.29, v5.7.42, v8.0

 • Mariadb: v10.4

 • Postgresql: v14, v15, v16

 • Mongodb (comming soon)

Lợi ích của Sun Database

 • Triển khai dễ dàng: Người dùng có thể triển khai cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần phải lo lắng về việc cấu hình máy chủ, network và database.

 • Scalable: Tăng performance cho hệ thống cơ sở dữ liệu của bạn bằng khả năng scale các replication.

 • Tự động backup: Hỗ trợ tính năng sao lưu dữ liệu tự động theo lịch

 • Mở rộng linh hoạt: Cho phép người dùng mở rộng cả về cấu hình xử lý và dung lượng lưu trữ bất cứ khi nào có nhu cầu.

 • Bảo mật và tuân thủ các quy định: Dịch vụ cung cấp các tính năng bảo mật và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.

Một số tính năng tiêu biểu

Replication

Tính năng replica của database là khả năng sao chép và duy trì một bản sao đồng bộ của cơ sở dữ liệu gốc (primary database) trên một máy chủ khác. Mục tiêu chính của việc triển khai replica là cung cấp khả năng sao lưu dữ liệu, tăng cường hiệu suất, cũng như tăng cường tính sẵn sàng và khả năng phục hồi sau sự cố.

Việc tạo bản replica mang lại một số lợi ích sau:

 • Sao lưu dữ liệu và bảo vệ dữ liệu: Bằng cách sao chép dữ liệu từ cơ sở dữ liệu gốc sang các máy chủ replica, tính năng replica cung cấp một bản sao lưu dự phòng của dữ liệu. Điều này bảo vệ dữ liệu khỏi mất mát do sự cố phần cứng, phần mềm hoặc người dùng.

 • Tăng cường hiệu suất đọc và phân tải: Bằng cách phân tán các yêu cầu đọc giữa cơ sở dữ liệu gốc và các replica, tính năng replica có thể cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống. Các replica có thể xử lý các yêu cầu đọc từ ứng dụng mà không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu gốc và tăng khả năng chịu tải của hệ thống.

 • Tăng tính sẵn sàng và khả năng phục hồi: Trong trường hợp cơ sở dữ liệu gốc gặp sự cố, các replicas có thể được sử dụng để tiếp tục cung cấp dịch vụ mà không làm gián đoạn hoạt động. Ngoài ra, tính năng replica cũng cung cấp khả năng phục hồi dữ liệu nhanh chóng bằng cách chuyển đổi các replica thành cơ sở dữ liệu gốc mới.

Backup

Tính năng Backup của dịch vụ cơ sở dữ liệu (Database) là một tính năng quan trọng giúp đảm bảo an toàn và khả năng phục hồi dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố như mất dữ liệu, lỗi phần cứng, hay tấn công mạng.

Dịch vụ Database cung cấp hai hình thức backup là Auto backup và Manual backup

 • Auto backup (tự động sao lưu) là quá trình tự động thực hiện việc sao lưu dữ liệu theo một lịch trình được cấu hình trước đó mà không cần sự can thiệp thủ công từ phía người dùng. Việc sử dụng tính năng auto backup giúp đảm bảo rằng dữ liệu quan trọng được tự động sao lưu đều đặn mà không cần sự can thiệp thủ công. Điều này làm giảm nguy cơ mất mát dữ liệu do lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, hoặc lỗi do con người, đồng thời giảm thời gian và công sức cần thiết để thực hiện việc sao lưu dữ liệu một cách thủ công.

 • Manual backup (sao lưu thủ công) là quá trình thực hiện sao lưu dữ liệu bằng cách sử dụng các công cụ và phương tiện mà người dùng phải thực hiện bằng tay, thường là thông qua việc sử dụng các phần mềm hoặc lệnh dòng lệnh. Khi sử dụng Manual backup, người dùng được phép lựa chọn một trong hai option backup là Full backup hoặc Incremental backup:

  • Full backup: là quá trình sao lưu toàn bộ dữ liệu trong Database một cách đầy đủ và toàn vẹn.

  • Incremental backup: là quá trình sao lưu những thay đổi so với dữ liệu gốc.

Allow CIDR

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) là một phương pháp được sử dụng để xác định phạm vi của các địa chỉ IP được phép truy cập vào Database.

Contents: