Sun Private DNS

Overview

Sun Private DNS (Sun DNS) của Sunteco Cloud là một dịch vụ DNS quản lý dành riêng cho mạng nội bộ của bạn. Với Sun DNS, bạn có thể quản lý tên miền nội bộ và địa chỉ IP trong mạng của mình một cách dễ dàng và hiệu quả. Dịch vụ này cung cấp một giải pháp đáng tin cậy và an toàn để quản lý các bản ghi DNS cho hệ thống nội bộ của bạn mà không cần phải phụ thuộc vào dịch vụ DNS public. Bạn cũng có thể quản lý các bản ghi DNS như A, CNAME, MX, và TXT,… một cách linh hoạt thông qua giao diện quản lý dễ sử dụng của Sunteco Cloud.

Sun Dns cho phép bạn nhanh chóng xây dựng một hệ thống DNS trong một hoặc nhiều VPC tùy chỉnh và dễ dàng sử dụng các bản ghi DNS để quản lý các tài nguyên của Sunteco Cloud liên kết với các VPC đó. Sun DNS cần thiết cho việc tạo ra các internal enpoint (các địa chỉ nội bộ giúp truy cập giữa các dịch vụ mà không cần ra ngoài internet) như như SVM (Sun Virtual Machine), SLB (Sun Load Balancer), CDN (Content Delivery Network), Sun S3. Như vậy, Sun Private DNS của Sunteco Cloud là một giải pháp DNS quản lý mạnh mẽ và an toàn cho mạng nội bộ của bạn, giúp bạn quản lý và điều hướng các tên miền và địa chỉ IP một cách linh hoạt và hiệu quả.

Features

Các tính năng chính của Private DNS bao gồm:

  1. Quản lý bản ghi DNS: Cho phép tổ chức quản lý và điều hướng tên miền và địa chỉ IP trong mạng nội bộ của họ một cách riêng tư và bảo mật.

  2. Tích hợp Với Sunteco Cloud VPC: Có khả năng tích hợp trực tiếp với Virtual Private Cloud (VPC) của Sunteco Cloud, giúp dễ dàng xây dựng hệ thống DNS trong môi trường VPC tùy chỉnh.

Các loại bản ghi DNS được hỗ trợ

Danh sách miền riêng chứa các bản ghi tài nguyên tên miền riêng mà bạn cần quản lý. Bạn có thể tạo nhiều tên miền riêng và thêm các loại bản ghi DNS sau cho chúng:

Record Type

Description

TXT

Bạn có thể nhập bất cứ thứ gì vào bản ghi này với giới hạn độ dài là 255 ký tự. Hầu hết các bản ghi TXT đều được sử dụng làm bản ghi SPF (để chống thư rác).

MX

Nếu bạn muốn thiết lập hộp thư của mình để có thể nhận email, bạn cần thêm bản ghi MX.

A

Được sử dụng để chỉ định địa chỉ IPv4 (chẳng hạn như 8.8.8.8) của một miền. Nếu bạn muốn trỏ miền tới địa chỉ IP, bạn cần thêm bản ghi A.

AAAA

Được sử dụng để chỉ định địa chỉ IPv6 (chẳng hạn như ff06:0:0:0:0:0:0:c3) của một tên miền. Nếu bạn muốn trỏ miền tới địa chỉ IPv6, bạn cần thêm bản ghi AAAA.

CNAME

Được sử dụng để trỏ một tên miền tới một tên miền khác.

Usecase

Có một số trường hợp sử dụng phổ biến cho Private DNS trong các mạng nội bộ của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Dưới đây là một số use cases của Private DNS:

Quản lý/triển khai tài nguyên nội bộ:

Private DNS cho phép tổ chức quản lý và điều hướng các tên miền và địa chỉ IP trong mạng nội bộ của họ một cách linh hoạt và hiệu quả. Điều này giúp trong việc tự động hóa quản lý tài nguyên và giảm thiểu lỗi nhân viên. Các tổ chức có thể sử dụng Private DNS để triển khai và quản lý các ứng dụng nội bộ hoặc dịch vụ không muốn hoặc không thích cung cấp công khai. Private DNS cung cấp một cách để định tên và truy cập các ứng dụng này trong mạng nội bộ một cách an toàn và hiệu quả.  Việc chuyển dịch hoặc cấu hình một hệ thống ứng dụng sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn chỉ cần thay đổi cấu hình dns mà không cần thay đổi địa chỉ thực của ứng dụng này trong cấu hình của ứng dụng khác.

Custom private domain

Custom private domain là khái niệm đề cập đến việc tạo ra và sử dụng tên miền riêng tùy chỉnh có khả năng truy cập trong một mạng nội bộ hoặc môi trường máy chủ đặc biệt. Thay vì sử dụng tên miền công cộng như .com hoặc .org, custom private domain cho phép tổ chức hay doanh nghiệp sử dụng một tên miền riêng tùy chỉnh, thích hợp với nhu cầu và mục đích của họ.

Việc sử dụng custom private domain mang lại một số lợi ích, bao gồm:

  1. Tính riêng tư và bảo mật: Tên miền riêng tùy chỉnh giúp giữ cho thông tin và dữ liệu trong mạng nội bộ được bảo mật hơn, bởi vì nó không công khai và không dễ dàng truy cập từ Internet.

  2. Quản lý dễ dàng: Bằng cách sử dụng một tên miền riêng tùy chỉnh, tổ chức có thể dễ dàng quản lý và điều hướng các tài nguyên và dịch vụ trong mạng nội bộ của họ.

  3. Định danh nội bộ: Custom private domain cho phép các tài nguyên trong mạng nội bộ được định danh bằng tên miền riêng tùy chỉnh, giúp dễ dàng nhận biết và sử dụng.

  4. Tùy chỉnh: Tên miền riêng tùy chỉnh cung cấp linh hoạt trong việc tùy chỉnh các cấu hình và thiết lập DNS cho mạng nội bộ, phù hợp với yêu cầu cụ thể của tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Quản lý kết nối giữa các tài nguyên trên Sunteco Cloud

Bạn có thể sử dụng bản ghi DNS riêng để quản lý kết nối các tài nguyên của Sunteco Cloud như Sun VM, Sun LB, CDN và Sun Object Storage trong VPC. Ví dụ: bạn có thể lập kế hoạch cho máy chủ của phiên bản Sun VM theo khu vực, tình huống kinh doanh, thông tin máy chủ, v.v. và sử dụng thông tin máy chủ để thêm tên miền riêng và bản ghi DNS cho các phiên bản đó. Những tên miền riêng này không thể truy cập được bên ngoài VPC, điều này giúp bạn quản lý kết nối giữa các tài nguyên trên Sunteco Cloud dễ dàng hơn.

Contents: