Theo dõi log khởi động#

Sunteco Cloud có cung cấp tính năng xem Log của Server, giúp cho người dùng có thể dễ dàng quản lý được Server của mình.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 máy chủ.

Để xem được Log của Server, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Nhấp vào nút Access để truy cập vào Server cần xem Log:

Step

Sau khi truy cập vào Server, chọn tab Logs.

Step

Result:

Người dùng có thể xem và quản lý Server của mình một cách dễ dàng nhất.