Thay đổi cài đặt Subscription#

Để giúp khách hàng có thể thuận tiện hơn cho việc gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ, Sunteco Cloud cung cấp cho khách hàng tính năng Auto Renew.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 máy chủ.

Để sử dụng tính năng hoặc thay đổi Auto renew, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Nhấn Access tại màn Server List để truy cập vào Server muốn tự động gia hạn thời gian sử dụng.

Step

Sau khi truy cập Server, chọn Auto Renew tại mục Action.

Step

Để kích hoạt tính năng tự động gia hạn thời gian sử dụng. Tích chọn Auto renew tại popup.

Step

Sau khi tích chọn Auto renew, người dùng có thể chọn các mốc thời gian tự động gia hạn gồm: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

Step

Cuối cùng, chọn Confirm để xác nhận kích hoạt tính năng này.

Step

Result:

Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ tự động gia hạn Server.