Hướng dẫn cài đặt Agent

I. Hướng dẫn cài đặt Agent trong quy trình cài đặt Backup Acronis

Lưu ý: Quá trình cài đặt có thể thay đổi đôi chút tùy theo phiên bản Acronis Backup bạn sử dụng. Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn của phiên bản cụ thể để biết hướng dẫn chi tiết.

Dưới đây là hướng dẫn chung cho các phiên bản phổ biến:

 • Truy cập trang web Acronis và tải xuống phiên bản Agent phù hợp với hệ điều hành của máy tính bạn muốn bảo vệ.

 • Bạn có thể tải Agent từ trang web Acronis hoặc từ máy chủ quản lý Acronis Backup.

 • Có Tài khoản dự phòng đang hoạt động bạn có thể cài đặt phần mềm (xem bài viết này nếu bạn chưa có Tài khoản dự phòng). Nhấp vào Manage Service :

Image

Bấm vào ADD :

Image

Tùy theo máy và dữ liệu muốn sao lưu mà chọn và tải file cài đặt tương ứng:

 • Windows

 • Linux

 • OS X

 • Mobile

Image

1. Window

Chạy file cài đặt và chọn Install Agent :

Image

Xem lại cài đặt cài đặt mặc định và điều chỉnh chúng nếu cần. Agent for SQL và Agent for Exchange có thể được cài đặt trên máy có ứng dụng tương ứng.

Image

[Tùy chọn] Nhấn Thay đổi trong phần Cài đặt gì nếu bạn muốn thay đổi thành phần nào sẽ được cài đặt. Xem thêm Lựa chọn thành phần để cài đặt

Image

Chọn cách đăng ký máy trong máy chủ quản lý: sử dụng thông tin xác thực hoặc cung cấp mã thông báo đăng ký

Image

Đợi cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất và màn hình đăng ký xuất hiện. Thực hiện một trong số sau đây:

 • Nhấn Regist the machine . Trong cửa sổ trình duyệt đã mở, đăng nhập vào bảng điều khiển Cyber ​​Protection, xem lại chi tiết đăng ký rồi nhấp vào Confirm Registration.

  Image
 • Nhấn vào Show registration info . Chương trình thiết lập hiển thị link đăng ký và mã đăng ký. Bạn có thể sao chép chúng và thực hiện các bước đăng ký trên một máy khác. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần nhập mã đăng ký vào mẫu đăng ký. Mã đăng ký có giá trị trong một giờ.

  Image

Bây giờ bạn đã cài đặt xong Agent, thiết bị sẽ nằm trong giao diện trên portal Cyber Protection (https://cloud.acronis.com), bạn có thể bắt đầu cấu hình lịch sao lưu (backup) dữ liệu của mình (User: Tạo plan backup agent).

Image

2. Cài đặt trong Linux

Các yêu cầu cần chuẩn bị trước khi cài đặt Agent cho Linux

2.1 Chuẩn bị các Packages

Để thêm modules Acronis Backup vào Linux kernel, chương trình thiết lập cần có các gói Linux sau đây:

 1. Gói chứa tiêu đề hay mã nguồn kernel.

 2. Phiên bản gói phải phù hợp với phiên bản kernel.

 3. Hệ thống trình biên dịch GNU Compiler Collection (GCC).

 4. Phiên bản GCC phải là phiên bản được sử dụng để biên dịch kernel.

 5. Công cụ Make.

 6. Trình thông dịch Perl.

 7. Các thư viện libelf-dev, libelf-devel, hoặc elfutils-libelf-devel để xây dựng kernel bắt đầu từ phiên bản 4.15 và được cấu hình với CONFIG_UNWINDER_ORC=y.

Đối với một số bản phân phối như Fedora 28, chúng cần được cài đặt riêng biệt so với tiêu đề kernel.

2.2 Sau khi các Packages đã được cài đặt

 • Chạy lệnh sau để tìm phiên bản kernel và phiên bản GCC cần thiết:

cat /proc/version
 • Chạy lệnh sau để kiểm tra xem công cụ Make và trình biên dịch GCC có được cài đặt không:

make -v
gcc –v
 • So sánh phiên bản của gcc với thông tin từ lệnh cat /proc/version.

 • Kiểm tra xem phiên bản phù hợp của các gói để xây dựng các module kernel có được cài đặt không:
  Trong Red Hat Enterprise Linux, CentOS và Fedora, chạy lệnh sau:

  yum list installed | grep kernel-devel
  
 • Tiếp theo, trong Ubuntu, chạy các lệnh sau:

  dpkg --get-selections | grep linux-headers
  dpkg --get-selections | grep linux-image
  

Trong cả hai trường hợp, đảm bảo rằng phiên bản của các gói phần mềm là giống nhau như trong phiên bản Linux trong bước 1.

Bảng sau liệt kê cách cài đặt các gói phần mềm cần thiết trên các bản phân phối Linux khác nhau.

Linux distribution

Package names

How to install

Red Hat Enterprise Linux

kernel-devel
gcc
make

Chương trình cài đặt sẽ tải và cài đặt các gói tự động bằng cách sử dụng đăng ký Red Hat của bạn.

CentOS

kernel-devel
gcc
make

Chương trình cài đặt sẽ tự động tải xuống và cài đặt các gói phần mềm một cách tự động.

Fedora

kernel-devel
gcc
make

Chạy các lệnh sau dưới dạng người dùng root (chỉ định phiên bản GCC cần thiết trong tên gói GCC):
yum install kernel- devel-` uname -r`
yum install gcc-4.5.1
yum install make

Ubuntu

linux -headers
linux -image
gcc
make

Chạy các lệnh sau (chỉ định phiên bản GCC cần thiết trong tên gói GCC):
sudo apt-get update
sudo apt-get installlinux -headers-`uname -r`
sudo apt-get installlinux -image-`uname -r`
sudo apt-get install gcc-4.6
sudo apt-get install make

Các điều kiện tiên quyết cần thiết cho việc cài đặt Linux Agent

Đảm bảo rằng Trình quản lý Gói RPM (RPM) đã được cài đặt trên hệ thống của bạn. Trước khi cài đặt sản phẩm trên một bản phân phối Linux không sử dụng RPM, như Ubuntu, bạn cần cài đặt RPM một cách thủ công; ví dụ, bằng cách chạy lệnh sau:

* sudo yum install rpm (Red Hat based distributions)
* sudo apt-get install rpm (Debian based distributions)
* sudo zypper install rpm (Suse based distributions)
* sudo yast install rpm (Suse based distributions)

2.3 Cài đặt

Đăng nhập với tài khoản người dùng root. Tải xuống và khởi chạy gói cài đặt. Gói được tải xuống dưới dạng tệp nhị phân. Để khởi chạy tệp .bin, làm như sau:

 • Mở Terminal;

 • Di chuyển đến thư mục chứa gói cài đặt;

 • chmod 755 filename.bin (để tạo tệp này có thể thực thi)

 • ./filename.bin (để chạy tệp) Chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận cấp phép. Chỉ định thông tin đăng nhập tài khoản sao lưu (xem Acronis Cyber Protect Cloud / Acronis Backup Service: Tạo tài khoản sao lưu).

Bây giờ khi bạn đã cài đặt Agent, máy tính sẽ có sẵn trong bảng điều khiển Bảo vệ Cyber và bạn có thể sao lưu dữ liệu của mình:

Image
 1. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt một agent và sao lưu máy tính chạy Linux, hãy kiểm tra hướng dẫn từng bước trong bản demo này.

3. Cài đặt trên OS X

Lưu ý: Quá trình cài đặt có thể thay đổi đôi chút tùy theo phiên bản Acronis Backup bạn sử dụng và phiên bản macOS cụ thể. Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn của phiên bản và hệ điều hành cụ thể để biết hướng dẫn chi tiết.

Dưới đây là hướng dẫn chung cho các phiên bản phổ biến:

1. Tải xuống Agent Acronis:

 • Truy cập trang web Acronis và tải xuống phiên bản Agent phù hợp với phiên bản macOS của bạn.

 • Bạn có thể tải Agent từ trang web Acronis hoặc từ máy chủ quản lý Acronis Backup.

2. Mở tệp cài đặt:

 • Sau khi tải xuống tệp Agent, hãy mở tệp đó bằng cách nhấp đúp vào tệp.

3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình:

 • Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.

 • Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được nhắc nhập thông tin sau:

  • Máy chủ quản lý Acronis: Địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy chủ quản lý Acronis Backup.

  • Tên người dùng và mật khẩu: Tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào máy chủ quản lý Acronis Backup.

  • Giấy phép: Giấy phép Acronis Backup của bạn.

4. Xác minh cài đặt:

 • Sau khi cài đặt xong, hãy mở Acronis Agent trên máy tính macOS được bảo vệ.

 • Đảm bảo rằng Agent được kết nối với máy chủ quản lý Acronis Backup.

 • Bạn có thể kiểm tra trạng kết nối trong bảng điều khiển Acronis Agent.

5. Bắt đầu sao lưu:

 • Sau khi cài đặt và xác minh Agent, bạn có thể bắt đầu tạo bản sao lưu cho máy tính macOS được bảo vệ.

 • Bạn có thể tạo bản sao lưu bằng Acronis Backup Management Console hoặc bằng Acronis Agent.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu sau:

Note

Nếu bạn đang sử dụng macOS Mojave (10.14), cấp quyền truy cập toàn bộ ổ đĩa cho Agent sao lưu như mô tả trong bài viết này