Setup Health Check#

Để tạo Health Check trên hệ thống Sunteco Cloud, người dùng làm các thao tác sau:

Pre-condition

 • Access vào Workspace.

Bước 1: Tạo Health Check#

Truy cập vào Workspace, tạo Spinner (tham khảo: Tạo Spinner)

Tại luồng tạo Spinner, phần Container Config, chọn Advance Options.

Step

Người dùng có thể chọn các tùy chọn gồm:

 • READINESS PROBE

 • LIVENESS PROBE

 • STARTUP PROBE

Step

Ấn Add tại tùy chọn mong muốn. Nhập các thông tin bao gồm:

 • Select type

 • Path

 • Port

 • Failure threshold

 • Success threshold

 • Initial delay

 • Period

 • Timeout

Step

Sau khi điền đầy đủ thông tin yêu cầu, nhấn Confirm để lưu lại.

Bước 2. Edit Health Check#

Để edit Health Check người dùng truy cập Spinner, vào tab Compute. Nhấn icon edit ở góc phải màn hình.

Step

Sau đó, nhấn vào Advance Options

Step

Result:

Sau khi đã điền thông tin Health Check, người dùng điền các thông tin của Spinner sau đó tiến hành Tạo Spinner. Health Check sẽ được tạo cùng với Spinner.