2. Hướng dẫn nạp tiền#

Trên hệ thống của Sunteco Cloud, người dùng cần có balance để tạo và sử dụng các service cũng như sử dụng nó.

Pre-condition

  • Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống

Bước 1: Chọn My Balances#

Tại header góc trên bên phải màn hình, click vào Balance hoặc dropdown chọn My Balance.

Step

Bước 2: Vào Deposit#

Sau khi vào màn hình My Balance, chọn Deposit ở menu bên trái màn hình hoặc chọn Deposit Into Balance.

Step

Bước 3: Nhập số tiền cần nạp#

Chọn các mệnh giá có sẵn hoặc nhập số tiền cần nạp.

Step

Bước 4: Nhập thông tin thanh toán#

Sau khi nhập xong số tiền cần nạp, nhấn Deposit để chuyển đến popup thông tin thanh toán.

  • Người dùng có thể chọn tick vào Use user information to register payment information để hệ thống tự động điền thông tin đã đăng ký hệ thống.

  • Nhập các thông tin yêu cầu sau đó nhấn Next.

Step

Bước 5: Chọn phương thức thanh toán#

Sau khi ấn Next, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình chọn phương thức thanh toán.

Step

Bước 6: Nhập thông tin thanh toán từ ngân hàng#

Người dùng nhập thông tin thẻ ngân hàng thanh toán

Step

Bước 7: Thanh toán#

Sau khi nhập xong, ấn Thanh toán. Popup xác thực sẽ được hiện lên, người dùng xác thực xong ấn Submit để hoàn tất quá trình thanh toán.

Step

Result:

Sau khi xác thực thông tin thành công, màn hình thông báo Giao dịch thành công. Người dùng đã hoàn tất quá trình nạp tiền vào hệ thống của Sunteco Cloud.

Ấn Hoàn tất để chuyển đến hệ thống của Sunteco Cloud và kiểm tra số tiền.

Step