Sun VM

Dịch vụ Sun VM bao gồm nhiều tài nguyên và áp dụng cả hai cách tính giá Fixed cost và PAYG cho mỗi loại tài nguyên đặc thù.

Hình thức Fixed cost áp dụng cho các tài nguyên ít thay đổi về cấu hình(do thay đổi có thể dẫn đến downtime dịch vụ của khách hàng)

Fixed Cost

Các tài nguyên áp dụng hình thức Fixed cost

 • CPU & RAM

 • Volume

 • Floating IP: trong quá trình vận hành có thể gắn thêm Floating IP trên cùng một máy, lúc này giá sẽ được tính khác so với giá IP gắn kèm khi tạo máy

Đơn vị thời gian áp dụng cho một lần thanh toán là tháng(1, 3, 6 tháng). Hệ thống sẽ trừ tiền ngay từ thời điểm mua. Chi tiết cách tính giá cụ thể như sau:

Total cost = Đơn giá RAM * Số RAM * period + Đơn giá CPU * Số CPU * period + đơn giá IP * Số IP * period + Đơn giá Volume * Dung lượng Volume * period 

Note

Công thức có thể mở rộng sang thêm với các loại tài nguyên khác như băng thông sử dụng, hiện tại Sun VM đang miễn phí toàn bộ băng thông.

Trong đó:

 • Đơn giá CPU: Giá tiền của 1 CPU/ 1 tháng

 • Đơn giá RAM: Giá tiền của 1 GB RAM/ 1 tháng

 • Đơn giá IP: Giá tiền của 1 IP/ tháng

 • Đơn giá Volume: Giá tiền của 1 GB/ 1 Tháng. Đơn giá của SSD sẽ khác giá của HDD

 • Period (số tháng): Thời gian user đăng ký sử dụng dịch vụ. Đơn vị mặc định là 1 tháng, một tháng tương đương với 30 ngày. Khi hết chu kì sử dụng , tài nguyên/ dịch vụ sẽ được tự động renew nếu người dùng đặt chế độ Auto Renew

Ví dụ

 • Đơn giá CPU: 50k/1CPU/1 tháng

 • Đơn giá RAM: 60k/1CPU/1 tháng

 • Đơn giá IP: 50k/1 tháng

 • Đơn giá Volume: 0.1k/G/1 tháng(100đ)

 • Số lượng Floating IP: 1 IP

 • Triển khai VM với cấu hình: 2CPU/ 4G RAM, 1 Floating IP, 30G System Disk cho hệ điều hành với thời gian 3 tháng

Total cost = 50*2*3 + 60*4*3 + 50*5 + 30*0.1*3 = 1.279.000 VND

PAYG

Các tài nguyên này chủ yếu thuộc về nhóm sao lưu, dữ liệu thường được ghi đè hoặc xóa thường xuyên, cước phí sẽ được tính theo hình thức PAYG, dùng đến đâu thanh toán đến đó. Chu kì charge sau mỗi giờ.

Các tài nguyên áp dụng hình thức PAYG:

 • Snapshots: Sao lưu dưới dạng snapshot

 • Backups: Sao lưu dưới dạng backup

Ví dụ 1 bản Backup có dung lượng 30G, đơn giá backup là 2đ/1G/ 1h. Vậy 1 giờ sẽ sử dụng cước phí 30 * 2 = 60đ/h ~ 1440đ/ngày ~ 43200/tháng