Chức năng lịch sử sự kiện#

Trong dịch vụ Sun Spinner, Sunteco Cloud cung cấp cho khách hàng khả năng theo dõi các sự kiện của POD từ lúc bắt đầu. Điều này cho phép nhà phát triển theo dõi quá trình hoạt động của POD.

Pre-condition

  • Truy cập vào một spinner item

Để sử dụng chức năng Events, người dùng truy cập Spinner sau đó vào tab Events.

Step

Chọn POD muốn xem Event.

Step

Result:

Hệ thống sẽ hiển thị các Event. Tại đây, toàn bộ hoạt động của hệ thống được hiển thị. Các event được sắp xếp từ mới nhất đến cũ nhất theo thời gian.

Step