Tạo plan backup agent

Acronis cho phép tạo backup với nhiều mức: toàn bộ máy, từng ổ đĩa, hoặc từng thư mục.

Để tạo backup plan, truy cập vào giao diện quản trị của Cyber Protection, chọn thiết bị muốn bảo vệ, nhấn vào Enable Protection , chọn Create plan :

Image

Tuỳ chọn mức bảo vệ muốn áp dụng, toàn bộ máy, volume hoặc ổ cứng, hoặc từng file và thư mục:

Image

Sau khi tinh chỉnh theo mong muốn, ấn Create để thêm backup plan cho VM. Sau đó, người dùng có thể ấn run backup now để thực hiện backup ngay lập tức

Backing up SQL Databases or Exchange Data

  1. Sao lưu Cơ sở dữ liệu SQL hoặc Dữ liệu Exchange

  2. Trên bảng điều khiển bên trái, nhấp vào Microsoft SQL / Microsoft Exchange. Bằng cách nhấp vào một máy, duyệt đến dữ liệu mà bạn muốn sao lưu. Bạn có thể chọn toàn bộ các phiên bản hoặc các cơ sở dữ liệu cá nhân.

  3. Nhấp vào Sao lưu.

  4. Một mẫu kế hoạch sao lưu được cung cấp.

  5. Bạn có thể thay đổi cài đặt đích, lịch trình và cài đặt dọn dẹp lưu trữ.

  6. Nhấp vào Áp dụng.

  7. Đặt tên và lưu kế hoạch.