Export Spinner#

Sunteco Cloud cung cấp tính năng Export/Import Spinner, giúp cho người dùng có thể thuận tiện, dễ dàng hơn trong việc tạo Spinner.

Pre-condition

  • Người dùng có ít nhất một dịch vụ Sun Spinner.

Bước 1: Truy cập vào Sun Spinner. Chọn tab YAML.#

Người dùng truy cập vào Spinner. Chọn tab YAML.

Step

Bước 2: Export Spinner.#

Vào tab YAML, nhấn Export Config.

Step

Người dùng chọn thư mục để lưu file sau đó hệ thống sẽ tiến hành download file về dưới dạng .yaml

Step

Result:

File Export Spinner sẽ được lưu về máy.