Lựa chọn mô hình triển khai#

Step

Phân loại#

Bước đầu tiên khi tạo Sun Spinner là lựa chọn mô hình triển khai volume phù hợp với đặc trưng của ứng dụng sẽ triển khai. Lựa chọn này rất quan trọng vì nó quyết định behavior của hệ thống với spinner. Phân loại theo hướng sử dụng volume No Volume/ Shared Volume/ Dedicated Volume hướng đến việc điều phối/ quản lý POD của hệ thống phù hợp với ứng dụng của khách hàng.

No Volume: Spinner hoàn toàn không sử dụng tới vùng nhớ lưu trữ dữ liệu lâu dài, thường được sử dụng cho các ứng dụng không cần lưu trữ dữ liệu hoặc việc lưu trữ chỉ cần tạm thời

Shared Volume: Các POD trong một spinner chia sẻ việc sử dụng chung tới cùng một volume

Attention

Việc nhiều instance cùng trỏ đến một phân vùng lưu trữ có thể dẫn đến tình trạng crash các instance do bị block các luồng đọc ghi dữ liệu. Người dùng cần cân nhắc khi sử dụng tính năng này

Dedicated Volume: Dedicated Volume là hình thức các volume được sinh ra theo cấu hình cài đặt cùng với POD, nhưng khi POD bị destroy, các volume này không bị ảnh hường, người dùng cần chủ động quản lý các volume này, lần tiếp theo khi các POD được sinh ra sẽ tự nhận các Dedicated Volume nếu có sẵn theo thứ tự tương ứng của pod và volume(hậu tố phía sau tên của pod và volume)

So sánh các option khi sử dụng dữ liệu Spinner#

No Volume/ Shared Volume

Dedicated Volume

Recommend cho stateless application

Recommend cho stateful application

Các pod có thể hoán đổi cho nhau

Các pod không thể hoán đổi, mỗi pod có một định danh cố định không thay đổi sau mỗi lần reschedule

Pod id là duy nhất

Pod id được generate thêm phần subfix tuần tự kèm theo tên gốc

Sử dụng chung Persistent Volume giữa các POD hoặc không sử dụng Persistent volume

Mỗi pod sử dụng một Persistent Volume riêng biệt

Scale nhanh

Scale chậm hơn stateless do phải scale cả phân vùng dữ liệu nếu chưa available

Hỗ trợ tính năng Rollback cấu hình Spinner, cho phép lựa chọn gắn volume trước khi rollback

Chỉ rollback cấu hình image, không hỗ trợ rollback volume