FAQs#

General#

Làm sao để sử dụng được dịch vụ của Sunteco Cloud?#

Sunteco Cloud cung cấp trial policy cho người dùng mới. Sau khi kết trúc trial, người dùng cần sử dụng balance để thanh tóan cho các dịch vụ và tài nguyên sử dụng. Xem hướng dẫn nạp balance tại đây

Collaboration trên hệ thống Sunteco Cloud?#

Hướng tới nhu cầu tiện ích và cả bảo mật khi vận hành các tài nguyên Cloud, Sunteco Cloud cung cấp cơ chế Collaboration dựa trên phân cấp tài nguyên(Organization, Workspace, Service) và RBAC. Người dùng có thể mời, phần quyền cho các member cùng sử dụng và vận hành các dịch vụ/ Tài nguyên của Sunteco Cloud. Xem thêm về Collaboration

Services#

Làm sao để kết nối từ Sun Container Spinner đến VM?#

Sunteco Cloud cung cấp hai dịch vụ compute là Sun Container Spinner(Container Orchestration) và Sun VM(Virtual Machine), hai dịch vụ này tập trung vào các nhu cầu khác nhau của triển khai hệ thống phần mềm, nhưng nhu cầu kết nối trực tiếp từ Sun Container Spinner đến Sun VM là khá phổ biến. Use case phổ biến nhất của thông mạng Spinner - VM là ứng dụng đặt trên Sun Container Spinner và Database đặt trên Sun VM. Sun Container Spinner có thể connect tới VM qua mạng internal, tối ưu về đường truyền dẫn và độ trễ dữ liệu. Cài đặt thông mạng container được setup qua option Share network trong cài đặt của Workspace, người dùng có thể enable/disable trong lúc tạo hoặc sau khi đã tạo Workspace.