Publish service sử dụng user domain

Sunteco cloud hỗ trợ sẵn tính năng publish service ra bên ngoài internet sử dụng user domain. Bài viết sau sẽ hướng dẫn người dùng expose một ứng dụng nginx ra internet bằng domain của người dùng:

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Access vào Sun Container Spinner.

Các bước thực hiện

Sau khi access vào Sun Spinner item, người dùng vào tab Publishing. Nhấn +NEW ENDPOINT.

Step

Sau đó, hệ thống hiển thị màn hình New Service Endpoint. Người dùng nhập các thông tin:

  • Endpoint Name

Step
  • Select domain: My own domain

Step
  • Nhập domain hoặc subdomain

  • Nhập Path hoặc không

  • Người dùng có thể chọn expose Single endpoint hoặc All subdomain endpoints.

Step
  • Domain Managed by: Chọn Sunteco quản lý hoặc My domain provider (người dùng tự quản lý)

Step
  • Chọn SSL cho domain nếu muốn secure. Nếu muốn unsecure thì người dùng bỏ tick chọn checkbox Secure your Endpoint with HTTPS.

Step
  • Chọn Rate Limit nếu muốn. Người dùng không muốn set Rate limit thì có thể bỏ tick chọn checkbox này.

Step

Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn Publish để tiến hành tạo endpoint.

Step

Endpoint sau khi tạo mới sẽ được hiển thị lên danh sách. Click chuột vào Location để truy cập vào service.

Step

Result:

Service sẽ được publish ra bên ngoài sử dụng bằng domain của Sunteco. Người dùng có thể truy cập và sử dụng.