Theo dõi tiêu thụ tài nguyên máy ảo

Sunteco Cloud cung cấp cho người dùng tính năng kiểm tra và quản lý các Metric của Server gồm: CPU Utilization và Memory Utilization.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 máy chủ.

Để xem thông số Metric của Server, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Truy cập vào Server sẽ được hiển thị ngay ở tab Metrics.

Step

Result:

Người dùng có thể xem và kiểm tra được Metric của máy chủ đó.