Hướng dẫn tạo contact để nhận thông báo qua Telegram#

Sun Monitor hỗ trợ người dùng gửi thông tin của Monitor qua Telegram dưới nhiều hình thức:

  • Gửi trực tiếp cho cá nhân

  • Private/Public group

  • Private/Public channel

Để có thể nhận được thông báo của dịch vụ Sun Monitor qua Telegram bạn cần phải làm theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Gửi trực tiếp cho cá nhân#

Bước 1: Người dùng click vào link: https://t.me/suntecocloudbot?start=chat_id

Bước 2: Click vào button SEND MESSAGE hoặc OPEN IN WEB

Step

Bước 3: Click vào chữ START

Step

Bước 4: CLick vào /chat_id, sau đó hệ thống sẽ gửi thông tin Chat ID về cho khách hàng

Step

Bước 5: Tạo contact có thông tin Telegram

Nhập thông tin ID chat vào box Telegram chat ID

Step

Private/Public group#

Bước 1: Tạo nhóm với Suntecobot#

Tạo group sau đó thêm các thành viên mà người dùng muốn tạo và copy tên @suntecocloudbot để thêm Suntecobot vào nhóm.

Step

Bước 2: Lấy thông tin ID chat#

Lấy ID của cuộc trò chuyện bằng cách gõ câu lệnh /chat_id và ấn gửi.

Step

Sau đó hệ thống sẽ trả thông tin Chat ID về cho khách hàng.

Step

Bước 3: Tạo contact có thông tin Telegram#

Nhập thông tin ID chat vào box Telegram chat ID

Step

Private/Public channel#

Bước 1: Tạo nhóm với Suntecobot#

Tạo Channel sau đó thêm các thành viên mà người dùng muốn tạo và copy tên @suntecocloudbot để thêm Suntecobot vào Channel.

Step

Bước 2: Lấy thông tin ID chat#

Lấy ID của cuộc trò chuyện nhóm trong đường dẫn trình duyệt của bạn. Định dạng của đường dẫn nên là https://web.telegram.org/k/#[group_chat_id].

Ví dụ: https://web.telegram.org/k/#-2024148679

ID chat là: -2024148679

Bước 3: Tạo contact có thông tin Telegram#

Nhập thông tin ID chat vào box Telegram chat ID

Step