Setup spinner with private image registry#

Các ứng dụng business của cá nhân hoặc doanh nghiệp thường được lưu trữ trên các private account hoặc private registry, cần có thông tin xác thực(username, password) mới có thể truy cập được

Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn các thao tác để setup spinner với private account/private image registry.

Pre-condition

  • Access vào Workspace

Tại Image source, Select image tích chọn This image is not public.

Step

Đối với Image Source là private image thì sẽ được lưu trữ ở các registry. Để pull được image này về, bạn cần cung cấp thông tin về usernamepassword để đăng nhập vào registry.

  • Tại Access account, chọn secret có sẵn ở màn ConfigMaps and Secrets hoặc tạo mới secret.

  • Chọn tạo mới secret.

  • Nhập tên secret bất kỳ, cung cấp thông tin về usernamepassword để đăng nhập vào registry.

Step

Result:

Nhấn Save & Next để hệ thống xác nhận image. Nếu hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị image và tiến hành tạo tiếp Spinner để hoàn thành quá trình setup spinner với private account/ private image registry.