Storages#

Màn hình Storages giúp người dùng kiểm tra thông tin các Storages được mount với Spinner, đồng thời có thể chỉnh sửa, thêm bớt các Storage.

Pre-condition

  • Access vào Workspace.

  • Có ít nhất một Sun Container Spinner.

Bước 1: Truy cập Spinner#

Tại màn hình Container Spinner List, người dùng truy cập vào Spinner cần xem thông tin.

Step

Bước 2: Xem và chỉnh sửa thông tin Storages#

Sau khi truy cập Spinner, vào tab Storages. Tại đây, người dùng xem được thông tin các Storage được mount với Spinner, đồng thời có thể chỉnh sửa, thêm bớt các Storage.

Để chỉnh sửa thông tin Storage. Người dùng nhấn vào icon edit ở góc phải màn hình của tab Storage.

Step

Người dùng chỉnh sửa thông tin Storage, cũng như thêm bớt các Storage cần thiết.

Step

Sau khi chỉnh sửa thông tin, nhấn Update để tiến hành update Storage.

Result:

Sau khi update thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông tin Storage của Spinner với giá trị vừa cập nhật.