Chính sách thanh toán#

1. Quy định thanh toán#

1.1. Trong quá trình thanh toán đề nghị khách hàng tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn để đảm bảo giao dịch được an toàn và đảm bảo quyền lợi của khách hàng. SUNTECO không chịu trách nhiệm với các đơn hàng, hợp đồng thanh toán khi sai thông tin thanh toán, thông tin tài khoản thụ hưởng của SUNTECO hoặc nội dung chuyển khoản.

1.2. SUNTECO sẽ xuất hoá đơn điện tử sau khi nhận đầy đủ thanh toán từ khách hàng và dịch vụ được kích hoạt thành công. Trong trường hợp khách hàng không cung cấp thông tin xuất hoá đơn cho tổ chức, SUNTECO sẽ mặc định xuất hoá đơn theo thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng. SUNTECO chỉ tiếp nhận yêu cầu về việc thay đổi, chỉnh sửa thông tin trên hoá đơn tối đa 25 ngày sau khi đơn hàng được xác nhận và dịch vụ được kích hoạt thành công.

1.3. Để hỗ trợ khách hàng trong việc thanh toán khi sử dụng dịch vụ, mỗi khách hàng đăng ký thành công trên hệ thống của SUNTECO được khởi tạo bằng một Tài khoản trả trước (Balance) trên website của SUNTECO có số dư mặc định là 0 VNĐ hoặc theo chính sách khuyến mại tại từng thời điểm khởi tạo (“Tài khoản trả trước”). Số dư trong tài khoản này chỉ được sử dụng để thanh toán cho các đơn hàng tại SUNTECO, không được hoàn trả thành tiền chuyển khoản hoặc tiền mặt. Trong trường hợp khách hàng thanh toán nhiều hơn giá trị đơn hàng/hợp đồng, giá trị thanh toán dư sẽ được cộng vào Tài khoản trả trước của khách hàng và có giá trị thanh toán cho các đơn hàng sau.

1.4. SUNTECO chỉ xác nhận việc thanh toán của khách hàng thành công khi tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán trực tuyến mà SUNTECO đang sử dụng xác thực đã thành công.

1.5. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của khoản thanh toán đã thực hiện cho SUNTECO. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đối tác đã hợp tác, hỗ trợ thanh toán của SUNTECO thông báo tình trạng nghi ngờ gian lận, giả mạo, SUNTECO có quyền phong toả tài khoản, dịch vụ liên quan của khách hàng đã thanh toán.

1.6. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các chi phí phát sinh khi sử dụng dịch vụ của SUNTECO. SUNTECO sẽ tiến hành liên hệ với khách hàng vào các thời điểm:

  • Khi hệ thống xuất hoá đơn (thông báo qua email)

  • Khi hoá đơn hết hạn thanh toán đồng thời ngừng cung cấp dịch vụ (10 ngày làm việc sau khi xuất hoá đơn) (thông báo qua điện thoại, email)

1.7. Khi nhận được thông báo yêu cầu thanh toán chi phí sử dụng, khách hàng cần thanh toán đầy đủ chi phí phòng trừ trường hợp dịch vụ của khách hàng có thể bị gián đoạn hoặc mất mát khi dịch vụ hết hạn.

1.8. Giải thích một số thuật ngữ liên quan đến quá trình thanh toán sản phẩm/dịch vụ của SUNTECO:

  • Chu kỳ thanh toán: khoảng thời gian từ ngày bắt đầu dịch vụ đến ngày cuối cùng của tháng đó. Ví dụ: Chu kỳ thanh toán tháng 1 bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/01. HOẶC KHOẢNG THỜI GIAN TÍNH TỪ ĐẦU KỲ THANH TOÁN ĐẾN CUỐI KỲ THANH TOÁN.

  • Đầu kỳ thanh toán: Ngày bắt đầu dịch vụ hoặc ngày định kỳ gia hạn mới hàng tháng.

  • Cuối kỳ thanh toán: Kết thúc ngày cuối cùng của tháng đó.

2. Hoàn trả phí#

SUNTECO sẽ hoàn trả chi phí trong trường hợp SUNTECO không tiếp tục cung cấp những dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán. Phí hoàn trả sẽ được chuyển vào Tài khoản trả trước. Trong trường hợp lỗi không thuộc về SUNTECO, mọi cước phí sẽ không được hoàn trả.

3. Ngừng cung cấp dịch vụ#

SUNTECO sẽ ngừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau:

3.1. SUNTECO có quyền tạm dừng cung cấp Dịch Vụ (toàn bộ hoặc một phần) cho Khách hàng trong các trường hợp sau (i) Khách hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thực hiện các Hành vi bị cấm; hoặc (ii) Các hoạt động của Khách hàng gây ảnh hưởng xấu/ nguy hiểm đến hệ thống của SUNTECO hoặc của Bên thứ ba; hoặc (iii) Khách Hàng vi phạm Bộ Điều Khoản này hoặc Hợp đồng Dịch Vụ; hoặc (iv) Khách hàng thanh toán chậm cước phí Dịch Vụ quá thời hạn 10 ngày; hoặc (v) Khách hàng có nguy cơ phá sản, mất khả năng thanh toán, là chủ thể của việc chia tách hoặc sáp nhập, chấm dứt hoạt động và những trường hợp tương tự.

3.2. Trường hợp tạm dừng Khách Hàng vẫn có trách nhiệm thanh toán đối với các khoản cước, phí trong thời hạn tạm dừng và SUNTECO sẽ không phải giảm trừ cho Khách hàng theo quy định giảm trừ các trường hợp được giảm trừ quy định tại Cam kết chất lượng Dịch Vụ (SLA).

3.3. Thời gian tạm dừng không quá 07 ngày, quá thời hạn này nếu Khách hàng không khắc phục các vấn đề nêu trên thì SUNTECO sẽ thực hiện quy định về chấm dứt cung cấp Dịch Vụ quy định tại Điều khoản 12.3 của Điều khoản sử dụng dịch vụ.

3.4. Dịch vụ do SUNTECO cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm dừng theo thoả thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng.

3.5. Khách hàng khai báo thông tin (tên, số điện thoại, …) không đúng nhằm tim cách gian lận sử dụng hoặc thanh toán.

3.6. Các tài khoản có dấu hiệu bất thường như: một người sử dụng thử nhiều tài khoản, nhiều tài khoản xác thực cùng một số điện thoại, các tài khoản tương tự nhau.

3.7. Hoạt động sử dụng dịch vụ hay dữ liệu của khách hàng có tiềm ẩn nguy cơ bảo mật hoặc ảnh hưởng tới hệ thống của SUNTECO.

3.8. Đối với những dịch vụ dùng thử (Trial) hoặc miễn phí (Free): ngay khi kết thúc dịch vụ, tất cả những dịch vụ, dữ liệu đi kèm (nếu có) sẽ bị huỷ hoặc thu hồi.

3.9. Các trường hợp phát sinh do SUNTECO quy định.

4. Xoá vĩnh viễn dịch vụ#

SUNTECO xoá vĩnh viễn trong các trường hợp sau:

4.1. Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày xuất hoá đơn mà khách hàng chưa thanh toán chi phí, SUNTECO sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ và khoá quyền truy cập tài khoản. Để tiếp tục sử dụng tài khoản sau khi đã bị khoá quyền truy cập, khách hàng phải liên hệ với SUNTECO để yêu cầu kích hoạt lại tài khoản.

4.2. Các tài khoản có dấu hiệu bất thường như: một người sử dụng nhiều tài khoản, nhiều tài khoản xác thực cùng một số điện thoại, các tài khoản tương tự nhau với tần suất cao.

4.3. Các trường hợp phát sinh do SUNTECO quy định.

5. Quy định về gia hạn dịch vụ#

5.1. Khách hàng có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của dịch vụ đã đăng ký sử dụng của SUNTECO.

5.2. SUNTECO sẽ cố gắng thực hiện các biện pháp liên quan đến nhắc nhở, thông báo gia hạn đến Khách hàng trước qua 01 (một) hay nhiều hình thức sau: thông báo, công văn đề nghị gia hạn email, tin nhắn (SMS), điện thoại trực tiếp. Tuỳ theo sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng đăng ký sử dụng tại SUNTECO mà lịch thông báo định kỳ sẽ khác nhau:

  • Với những sản phẩm/dịch vụ có Chu kỳ sử dụng ngắn hạn (1 tháng), thời điểm thông báo lần lượt là 7 ngày, 2 ngày và 1 ngày trước Cuối kỳ thanh toán.

  • Với những sản phẩm/dịch vụ có Chu kỳ sử dụng dài từ 3 tháng trở lên, thời điểm thông báo lần lượt là 15 ngày, 10 ngày, 2 ngày và 1 ngày trước Cuối kỳ thanh toán

5.3. Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi SUNTECO nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất tối đa trong thời gian 01 (một) ngày từ thời điểm SUNTECO nhận đủ chi phí gia hạn, trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng.

5.4. Khách hàng chủ động liên hệ với SUNTECO và/hoặc tự tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí dịch vụ chậm nhất 10 (mười) ngày trước khi đến thời điểm hết hạn sử dụng.

5.5. SUNTECO không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.