1. Tạo và sử dụng dịch vụ

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nhanh dịch vụ Sun S3 Storage

Tạo dịch vụ S3

Để tạo dịch vụ S3 Storage bạn vào một workspace, phía menu bên trái chọn tìm đến S3 Storage chọn pool, chọn CREATE NEW POOL.

Tiếp theo cần lựa chọn gói và dung lượng dùng cho s3 storage.

Step
Step

Chọn REVIEW&DEPLOY để hoàn tất quá trình khởi tạo một dịch vụ S3 Storage.

Step

Tạo bucket

Để tạo bucket bạn chọn nút ACCESS bên phải giao diện để truy cập vào s3 storage. Tại màn OVERVIEW chọn CREATE NEW BUCKET để tiến hành tạo mới một bucket cho s3.

Step

Nhập tên cho bucket và chọn CREATE để hoàn tất quá trình tạo bucket.

Step

Tạo access key

Để tạo access key, bạn chuyển sang tab ACL. Tại màn hình này chọn NEW ACCESS KEY.

Step

Nhập tên và chọn quyền cho access key. Chọn SAVE AND DOWNLOAD để tạo mới access key.

Step

Note

Khi tạo mới một access key bạn sẽ nhận được một file access-key tải về, file này rất quan trọng, nó dùng để tương tác với service s3 storage bằng command line.

Upload dữ liệu

Để upload dữ liệu lên s3 storage, bạn cần truy cập vào bucket vừa tạo, chọn Upload để tiền hành upload file.

Tại đây bạn tiến hành kéo thả những file muốn upload vào giao diện.

Step

Chọn UPLOAD để hoàn tất quá trình upload file lên s3 storage.

Step