Gói dịch vụ S3#

Pool là khái niệm business đại diện cho dịch vụ Object Storage(Sun S3). Các chức năng của Pool bao gồm:

  • Lựa chọn các gói cấu hình S3 phù hợp

  • Tạo và quản lý các bucket

  • Giới hạn dung lượng sử dụng của các bucket bên trong

  • Tạo và quản lý API key.

Các thông số cài đặt trên giao diện như sau:

  • Data Center: khu vực đặt Data Center, có tác dụng lớn về mặt truyền dẫn dữ liệu, DC nào càng gần khu vực khách hàng của bạn thì dữ liệu truyền dẫn càng nhanh. Hiện dịch vụ Sun S3 có Data đặt tại Việt Nam nên hệ thống sẽ default là ASIA.

  • Pool name: là tên của pool do user đặt để gợi nhớ nội dung của pool và để phân biệt pool này với pool khác.

  • Pool class: là các gói cấu hình mà Sun S3 cung cấp.

  • Capacity: User có thể chọn dung lượng trong khoảng từ 20GB đến 100TB

  • Period: thời hạn sử dụng dịch vụ, Sun S3 sử dụng đơn vị default là tháng. Một tháng tương đương với 30 ngày.

  • Auto renew: hệ thống sẽ tự động gia hạn chu kỳ tiếp theo sau ngày expired date. Hệ thống đang default là ở chế độ auto renew, user nếu không muốn chọn auto renew có thể edit lại tùy chọn này.

Pool có ý nghĩa rất lớn trong việc giới hạn dung lượng, tính phí dịch vụ.

Xem thêm: Các gói dịch vụ Sun S3.