1. Tạo workspace#

Để tạo được các Service trên hệ thống của Sunteco Cloud, trước tiên người dùng phải tạo được Workspace.

Pre-condition

  • Người dùng truy cập vào website của Sunteco Cloud.

Để tạo được Workspace trên hệ thống của Sunteco Cloud, người dùng thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Đăng ký tài khoản.#

Truy cập vào website của Sunteco Cloud, tại màn hình Đăng ký, nhập các thông tin yêu cầu để tạo tài khoản. Sau khi nhập xong, nhấp vào Register Now.

Step

Sau khi nhấn Register Now, hệ thống sẽ chuyển đến cho người dùng trang send-confirm.

  • Mail confirm sẽ được gửi đến email đăng ký của người dùng.

  • Người dùng vào mail đã đăng ký để truy cập vào link tạo mật khẩu.

  • Nếu không nhận được mail, người dùng có thể nhấn vào Resend verification email để hệ thống gửi lại mail.

Step

Người dùng truy cập vào email đã đăng ký để lấy đường link tạo mật khẩu. Nhấn vào đường link để đi đến trang tạo mật khẩu.

Step

Người dùng nhập mật khẩu và nhấn OK để tiến hành tạo mật khẩu.

Step

Nhấn OK để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản, giờ đây người dùng có thể sử dụng email và mật khẩu vừa set để đăng nhập vào hệ thống của Sunteco Cloud.

Bước 2: Đăng nhập.#

Hệ thống sẽ chuyển đến trang login, người dùng nhập email và mật khẩu vừa đăng ký.

Step

Nhấn Login để tiến hành đăng nhập vào hệ thống Sunteco Cloud.

Step

Bước 3: Tạo Workspace.#

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, để tạo được các Service, người dùng cần có Workspace.

Hệ thống sẽ mặc định tạo cho người dùng một workspace là workspace-default.

Để tạo Workspace, chọn New Workspace.

Step

Hệ thống hiển thị popup tạo mới Workspace, người dùng nhập các thông tin cần thiết để tạo workspace.

  • Nhập tên Workspace.

  • Nhập Description nếu cần thiết

Step

Advance Setting:

Người dùng có thể chọn Enable hoặc Never share network giữa các tài nguyên trong Workspace.

Step

Sau khi nhập các thông tin, người dùng nhấn vào Create để tiến hành tạo Workspace.

Step

Result:

Sau khi hệ thống tiến hành tạo xong workspace, workspace sẽ được hiển thị lên danh sách.

Step