Bảo mật 2 lớp cho tài khoản Cloud#

Bảo mật 2 lớp (2 FA) là gì?#

Xác thực 2 lớp (2FA) là một phương pháp bảo mật mà người dùng cần phải trải qua hai bước xác thực độc lập trước khi truy cập vào hệ thống Sunteco Cloud, bước đầu tiên người dùng cần phải nhập thông tin đăng nhập gồm username và password, bước thứ là phải nhập mã 2FA code. Mã code này được gửi qua email cho người dùng.

Ưu điểm của bảo mật 2 lớp#

  • Xác thực 2FA đưa ra hai lớp xác thực, làm tăng đáng kể khả năng ngăn chặn người lạ xâm nhập so với việc chỉ sử dụng một yếu tố (như mật khẩu).

  • Nguy cơ mất mật khẩu là một trong những vấn đề phổ biến, 2FA giúp bảo vệ tài khoản khi mật khẩu bị đánh cắp bằng cách yêu cầu thêm một yếu tố xác thực khác.

Làm thế nào để kích hoạt 2FA#

Nhằm tăng cường bảo mật, nâng cao trải nghiệm cho người dùng, hệ thống Sunteco cho phép người dùng có thể “bật” (enable) hoặc “tắt” (disable) tính năng xác thực 2 lớp ( 2FA - Two-factor authentication).

Bước 1: Truy cập vào “My Account”

Step

Bước 2: Enalble tính năng 2FA

Step

Kết quả, từ những lần đăng nhập tiếp theo người dùng cần nhập mã xác thực OTP mới có thể đăng nhập được vào hệ thống.

Tại màn hình đăng nhập, sau khi người dùng nhập thông tin username, password. Màn hình yêu cầu nhập OTP được mở ra, người dùng click vào “Send OTP”, sau đó nhập chính xác OTP đã nhận được qua email và click button Verify để hoàn tất quá trình đăng nhập.

Step