Hướng dẫn sử dụng tính năng Versioning và khôi phục version mong muốn

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách để khôi phục một version của Object

Tìm hiểu thêm tài liệu Reference về Versioning

Pre-condition

  • Access vào Workspace

  • Vào danh sách Pool

Vào một Pool đã được tạo sẵn (Nếu người sử dụng chưa có Pool : Hướng dẫn cách tạo Pool)

Bước 1: Tạo Bucket có enable tính năng Versioning

Step

Bước 2: Thực hiện các thay đổi với Object, sau đó vào danh sách Objects trong Bucket, bật Show versions lên để hiện ra danh sách các version

Step

Mỗi version sẽ có thêm 1 cột Version Id và mỗi version là immutable nên bạn không thể chỉnh sửa gì được như Rename

Bước 3: Nếu bạn muốn khôi phục version nào đó, hãy xóa các version mới hơn nó để version bạn mong muốn trở thành version hiện tại

Step

Ví dụ ở đây Object “Branches.svg” đang có version hiện tại là 1 dấu Delete Marker, khi xóa version này, Object này sẽ hiển thị trở lại trong danh sách Object

Step