Tổng quan về Payment#

Để thân thiện và đảm bảo an toàn với người dùng Việt Nam, Sunteco hỗ trợ phương thức thanh toán trực tiếp từ balance (số dư hệ thống) cho các dịch vụ sử dụng trên Sunteco Cloud. Số dư balance được nạp vào qua cổng thanh toán Ngân Lượng.

Hệ thống Sunteco không trực tiếp quản lý thẻ cũng như giao dịch của khách hàng, tất cả thông tin thanh toán, giao dịch đều được quản lý bởi Ngân lượng. Hệ thống Ngân lượng hỗ trợ nạp tiền qua các hình thức thẻ thanh toán quốc tế: Hỗ trợ các loại thẻ credit, debit của Visa, Master, JCB và American Express.

Trong tương lai, hệ thống sẽ còn tích hợp thêm các hình thức thanh toán khác nữa như charge trực tiếp từ các thẻ, chuyển tiền qua ATM…

Xem chi tiết Hướng dẫn nạp tiền tại đây

Hiện tại, đang có 2 loại Balance:

  • Balance tài khoản chính: nơi chứa tiền do User nạp vào, không thể quy đổi hoặc hoàn lại bằng tiền mặt.

  • Balance tài khoản khuyến mại: nơi chứa các khoản tiền khuyến mại ( voucher, phát sinh qua các chương trình khuyến mại) của khách hàng, dùng để thanh toán cho toàn bộ các dịch vụ của Sunteco. Tài khoản khuyến mại có thời hạn sử dụng nhất định. Khi sử dụng dịch vụ số dư sẽ được trừ từ tài khoản khuyến mại trước mới đến tài khoản chính

Trong một số trường hợp như: Lỗi deploy dịch vụ phát sinh từ hệ thống, lỗi cổng thanh toán,….Sunteco sẽ thực hiện hoàn trả balance lại cho khách hàng.