Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

1.1. Theo quy định của pháp luật và để hỗ trợ tốt nhất cho Khách Hàng về các vấn đề liên quan đến tài khoản, Dịch Vụ, khi tạo tài khoản, Khách Hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau cho SUNTECO (nếu được yêu cầu):

(a) Trường hợp Khách Hàng là cá nhân: (i) Họ và Tên; (ii) Quốc tịch; (iii) Ngày tháng năm sinh; (iv) Số Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; (v) Địa chỉ đăng ký thường trú; (vi) Địa chỉ liên hệ; (vii) Địa chỉ thư điện tử (email); (viii) số điện thoại.

(b) Trường hợp Khách Hàng là đại diện của Pháp nhân: (i) Tên của Pháp nhân; (ii) Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; (iii) Địa chỉ trụ sở đăng ký; (iv) Địa chỉ liên hệ; (v) Người đại diện theo pháp luật, chức vụ; (vii) Địa chỉ thư điện tử (email) quản trị; (viii) tên của người quản trị tài khoản; (ix) số điện thoại của người quản trị tài khoản (x) giấy ủy quyền hoặc phân công quản trị.

1.2. Nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Khách Hàng, Khách Hàng cần cung cấp thông tin liệt kê tại Điều này và các thông tin khác theo yêu cầu của SUNTECO một cách chính xác và trung thực cho SUNTECO; trường hợp thông tin mà Khách Hàng cung cấp không đầy đủ và/hoặc không chính xác, trung thực thì SUNTECO có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của Khách Hàng và/hoặc từ chối cung ứng Dịch Vụ cho Khách Hàng, kể cả trường hợp Khách Hàng đã thanh toán trước cho SUNTECO; trong trường hợp này, phí Dịch Vụ đã thanh toán trước sẽ không được hoàn lại.

1.3. Khi các thông tin cung cấp cho SUNTECO có thay đổi, Khách Hàng cần ngay lập tức thông báo cho SUNTECO, SUNTECO không chịu trách nhiệm trong trường hợp quyền lợi của Khách Hàng bị thiệt hại do sai lệch thông tin trong trường hợp này.

1.4. Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng SUNTECO có thể sẽ thu thập các thông tin phản hồi của Khách Hàng, các thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của Khách Hàng mà không phải là (i) Dữ liệu của Khách hàng; hoặc (ii) thông tin bảo mật của Khách hàng nhằm mục đích cải thiện chất lượng Dịch Vụ hoặc nghiên cứu phát triển Dịch Vụ của SUNTECO.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

SUNTECO sẽ sử dụng các thông tin của Khách Hàng mà SUNTECO thu thập được để gửi đến Khách Hàng:

(i) các thông tin về các chương trình khuyến mại, các ưu đãi đặc biệt, các sự kiện quan trọng của SUNTECO (email marketing, email quảng cáo);

(ii) các thông báo bảo trì, nâng cấp máy chủ, hệ thống của SUNTECO để nâng cao chất lượng Dịch Vụ, hỗ trợ khách hàng;

(iii) thông báo về phí Dịch Vụ, dung lượng Dịch Vụ còn lại (hoặc sắp hết);

(iv) các thông tin trao đổi, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của SUNTECO. Khách Hàng theo đây đồng ý cho phép SUNTECO có quyền sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, hình ảnh doanh nghiệp của Khách Hàng để giới thiệu như là các đối tác của SUNTECO trong quá trình quảng bá các Dịch Vụ của SUNTECO.

3. Thời gian lưu trữ thông tin;

Toàn bộ thông tin của Khách Hàng sẽ được lưu trữ thành cơ sở dữ liệu của SUNTECO, được lưu trữ tại SUNTECO kể từ thời điểm Khách Hàng cung cấp cho đến tối thiểu là hai (2) năm sau khi Khách Hàng ngưng sử dụng toàn bộ Dịch Vụ của SUNTECO và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của Khách Hàng đối với SUNTECO.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

4.1. Trong phạm vi của Bộ Điều Khoản này, “Thông Tin Mật” là thông tin, tài liệu, dữ liệu được hình thành, phát sinh từ quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Bộ Điều Khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin được một bên cung cấp cho Bên còn lại dưới dạng văn bản, thông điệp dữ liệu điện tử hoặc bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận của hai Bên.

4.2. Bên nhận Thông Tin Mật (“Bên Tiếp Nhận”) sẽ không sử dụng Thông Tin Mật của Bên tiết lộ thông tin (“Bên Tiết Lộ”) cho bất kỳ mục đích nào không được thể hiện trong Bộ Điều Khoản này, trừ khi các Bên thỏa thuận cho phép tiết lộ Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho người lao động và nhà thầu hoặc nhân viên công ty của Bên Tiếp Nhận, là những người cần biết các Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện Bộ Điều Khoản này; những người nhận thông tin theo đây cũng có nghĩa vụ bảo mật các Thông Tin Mật như nghĩa vụ của Bên Tiếp Nhận. Bên Tiếp Nhận cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ các Thông Tin Mật như chính những thông tin của Bên Tiếp Nhận.

4.3. Ngoại lệ: Thông Tin Mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin mà: (a) đã được Bên Tiếp Nhận biết một cách chính thức vào thời điểm tiết lộ thông tin; (b) được tiết lộ cho Bên Tiếp Nhận bởi một bên thứ ba có quyền tiết lộ thông tin và không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ, giới hạn bảo mật nào; (c) đã được công chúng biết đến tại thời điểm tiết lộ thông tin mà không phải do lỗi của Bên Tiếp Nhận; (d) được phát triển độc lập bởi Bên Tiếp Nhận mà không tiếp cận, sử dụng các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ. Thêm vào đó, Bên Tiếp Nhận sẽ được phép tiết lộ các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho việc mở rộng và hợp tác giữa Hai Bên, tuy nhiên việc tiết lộ thông tin phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Tiết Lộ. Bên Tiếp Nhận cũng sẽ được phép tiết lộ cho bên tư vấn thuế, tư vấn pháp lý hoặc theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4.4. Vào thời điểm chấm dứt Bộ Điều Khoản này vì bất kỳ lý do gì, Bên Tiếp Nhận phải hoàn trả lại cho Bên Tiết Lộ hoặc hủy bỏ theo yêu cầu của Bên Tiết Lộ tất cả bản gốc, bản sao của các tài liệu đã được cung cấp cho Bên Tiếp Nhận dưới bất kỳ hình thức chứa đựng và thể hiện thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn: mã nguồn máy tính, đĩa, bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, thủ công hoặc các tài liệu in, tài liệu được tạo ra từ tài liệu gốc.

4.5. Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi chấm dứt Bộ Điều Khoản này, Bên Tiếp Nhận sẽ chuyển giao cho Bên Tiết Lộ toàn bộ các Thông Tin Mật thuộc sở hữu của Bên Tiết Lộ đã được chuyển giao cho Bên Tiếp Nhận theo Bộ Điều Khoản này.

4.6. Điều khoản này sẽ được duy trì trong vòng hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày chấm dứt Bộ Điều Khoản.

4.7. SUNTECO cam kết và đảm bảo rằng, mọi Data của Khách Hàng sẽ được bảo mật và bảo vệ đầy đủ theo tiêu chuẩn chung đã công bố của SUNTECO. SUNTECO sẽ không cung cấp hay tiết lộ Data của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo yêu cầu của Toà án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; trong trường hợp này, SUNTECO sẽ thông báo đến cho Khách Hàng trong một thời gian hợp lý từ khi nhận được thông báo từ Toà án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu như việc thông báo này là được phép.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần SUNTECO

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Lotus Building, số 2 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: (+84) 24 5678 3868

Email: info@sunteco.io

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khi các thông tin cung cấp cho SUNTECO có thay đổi, Khách Hàng cần ngay lập tức thông báo cho SUNTECO, SUNTECO không chịu trách nhiệm trong trường hợp quyền lợi của Khách Hàng bị thiệt hại do sai lệch thông tin trong trường hợp này.

Các hình thức tiếp nhận thông báo thay đổi thông tin của Khách hàng:

i) Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Lotus Building, số 2 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

ii) Hotline: (+84) 24 5678 3868

iii) Email: info@sunteco.io