Hạ cấu hình máy ảo

Sunteco Cloud hỗ trợ tính năng downgrade đối với tài khoản là B2B.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 máy chủ.

Để downgrade server, người dùng làm các bước dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào Server cần Downgrade.

Chọn Access để truy cập vào Server cần downgrade.

Step

Bước 2: Vào tab Size & Subcription.

Tại mục Server Upgrade, tại dấu 3 chấm chọn Downgrade.

Step

Nhập downgrade và nhấp Confirm để xác nhận Enable tính năng Downgrade.

Step

Bước 3: Nhập cấu hình muốn Downgrade.

Nhập số CPU và RAM muốn downgrade và chọn Downgrade.

Step

Bước 4: Xác nhận.

Nhấn Confirm để xác nhận downgrade Server

Step

Result:

Sau khi xác nhận, người dùng đợi từ 5-10 phút để quá trình Downgrade Server hoàn tất.