Xóa Network

Sunteco Cloud cung cấp cho người sử dụng khả năng xóa network.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace

  • Vào menu Networks/Networking

Bước 1: Chọn network cần xóa

Step

Bước 2: Xóa network

Ấn More/Delete network.

Step

Bước 3: Xác nhận xóa

Ấn CONFIRM để xác nhận xóa.

Step

Result:

Sau khi bị xóa khỏi hệ thống, danh sách network sẽ cập nhật lại để hiển thị những network còn tồn tại.

Step