Khởi tạo máy chủ#

Ngoài việc cung cấp cho khách hàng các gói cấu hình có sẵn thì Sunteco còn cung cấp cho khách hàng tính năng có thể tùy chỉnh cấu hình Server theo nhu cầu sử dụng.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace.

Để có thể tùy chỉnh cấu hình Server ở bước tạo Server, người dùng làm theo các thao tác sau:

Ở màn Create Server, chọn option Custom. Nhập cấu hình Server mong muốn và ấn Add, hệ thống sẽ hiển thị lên danh sách cấu hình Server vừa được thêm.

Chi tiết các bước tạo Server xem tại: Tạo máy chủ.

Step

Result:

Sau khi Deploy thành công, Server đã tạo được hiển thị trong danh sách với type là Custom.

Step