Thay đổi Policy cho Volume#

Sunteco Cloud cung cấp tính năng change policy cho volume để người dùng có thể thuận tiện hơn trong việc sử dụng.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace.

  • Có ít nhất một bản auto backup.

Bước 1: Vào màn hình Volume.#

Vào màn hình Volume, chọn Action > Change backup policy tại volume cần thay đổi.

Step

Bước 2: Thay đổi Backup Policy.#

Popup Change backup policy hiển thị, người dùng chọn Backup Policy muốn thay đổi.

Step

Bước 3: Xác nhận thay đổi Backup Policy.#

Sau khi thay đổi Backup Policy, nhấn UPDATE để xác nhận thay đổi.

Step

Result:

Sau khi xác nhận thay đổi Backup Policy, Volume đó sẽ được update với policy mới.