Khởi chạy máy ảo từ Snapshot#

Sunteco Cloud cung cấp cho các khách hàng tính năng khôi phục Server từ các bản Snapshot.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 Snapshot với Bootable = Yes.

Để thực hiện Launch Server từ snapshot, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Chọn Launch as instance.#

Vào Menu Elastic Compute/Snapshots. Chọn bản snapshot trong list, ổ cột Action chọn Launch as instance.

Step

Bước 2: Tạo mới máy chủ#

Màn hình chuyển sang phần tạo mới máy chủ. Người dùng điền các thông số theo nhu cầu sử dụng và hoàn thành quá trình khôi phục máy chủ từ 1 bản snapshot.

Step

Result:

Sau khi tiến hành tạo máy chủ từ snapshot thành công, Server sẽ được hiển thị trong danh sách.