Khởi chạy máy ảo từ Snapshot

Sunteco Cloud cung cấp cho các khách hàng tính năng khôi phục Server từ các bản Snapshot.

Pre-condition

  • Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 Snapshot với Bootable = Yes.

Để thực hiện Launch Server từ snapshot, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Chọn Launch as instance.

Vào Menu Elastic Compute/Snapshots. Chọn bản snapshot trong list, ổ cột Action chọn Launch as instance.

Step

Bước 2: Tạo mới máy chủ

Màn hình chuyển sang phần tạo mới máy chủ. Người dùng điền các thông số theo nhu cầu sử dụng và hoàn thành quá trình khôi phục máy chủ từ 1 bản snapshot.

Step

Result:

Sau khi tiến hành tạo máy chủ từ snapshot thành công, Server sẽ được hiển thị trong danh sách.