Restart Database

Pre-condition

Người dùng đang truy cập vào Workspace và có ít nhất 1 dịch vụ Database.

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập vào menu Sun Database > Database List.

Image

Bước 2: Chọn Database muốn restart sau đó nhấn Restart.

Image

Bước 3: Xác nhận restart database.

Người dùng nhấn Confirm để xác nhận restart database.

Image

Result

Sau khi xác nhận restart, Database hiển thị lên danh sách với trạng thái Restarting. Người dùng đợi một lúc để Database thực hiện quá trình Restart, khi hoàn tất sẽ có trạng thái là Running.