Custom image#

Khái niệm custom image.#

Custom Image là một bản sao của toàn bộ hệ điều hành cùng các ứng dụng, cài đặt và cấu hình đã được cài đặt sẵn. Custom image có thể được sử dụng để khôi phục lại hệ thống trong trường hợp cần thiết, hoặc để sao lưu hệ thống.

Hệ thống Sunteco cho phép người dùng upload một Image do người dùng tự cài đặt lên. Bằng việc upload lên, người dùng có thể tạo máy chủ ảo từ Image này hoặc được sử dụng để làm source tạo các Virtual Machine khi sử dụng tính năng Auto scale. Các Image này thường được cài đặt sẵn các phần mềm hoặc môi trường riêng theo nhu cầu của người dùng, giúp giảm thời gian lặp lại các bước cài đặt thủ công khi cần tạo mới máy chủ ảo.

Sự khác biệt image gốc so với custom image.#

Nếu image gốc (Image OS) là phiên bản chính thức của một hệ điều hành thì Custom Image là một phiên bản được tùy chỉnh và cấu hình cho mục đích cụ thể nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Nội dung của Custom Image bao gồm hệ điều hành và các tùy chỉnh, cài đặt phần mềm, cấu hình và dữ liệu cần thiết cho môi trường. Do đó, khi sử dụng image để launch thành một Virtual Machine, người dùng phải cài đặt toàn bộ phần Authentication trong chính Image của người dùng, trên hệ thống của Sunteco không hỗ trợ phần cài đặt Authentication cho phần launch Virtual Machine từ Custom Image.

Các yêu cầu của hệ thống khi sử dụng custom image để launch thành Virtual Machine.#

Để có thể launch Virtual Machine từ custom Image, người dùng cần đảm bảo Image có đầy đủ các yêu cầu sau:

Important

  • User phải điền đúng định dạng của Custom Image, hệ thống Sunteco hỗ trợ người dùng hai định dạng là: raw và qcow2. Nếu file image của người dùng đang ở một định dạng khác không phải một trong 2 định dạng trên, người dùng cần convert sang hai định dạng đó.

  • Nếu image người dùng là hệ điều hành windows cần cài đặt sẵn Cloud init. Thông thường các image của window desktop sẽ không hoạt động trên môi trường Cloud.

Upload image tại hệ thống của Sunteco.#

Người dùng có thể upload Image lên hệ thống của Sunteco thông qua hai cách:

  • Upload trực tiếp file lên giao diện;

  • Upload thông qua link URL;

Dung lượng tối đa cho phép người dùng upload một Image là 10GB.

Usecase thực tế sử dụng custom image.#

Một vài usecase thực tế, chúng tôi recommend bạn nên sử dụng custom image như sau:

  • Image source cho tính năng auto scale: Tính năng auto scale VM yêu cầu nguồn từ một custom image để có thể launch thành một instance mới.

  • Phục hồi nhanh chóng sau sự cố: Nếu một máy chủ gặp sự cố hoặc bị lỗi, bạn có thể sử dụng custom image để triển khai lại máy chủ mới có cài đặt và cấu hình giống hệt máy chủ gốc. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với việc cài đặt lại từ đầu.

  • Triển khai đồng nhất và tối ưu hóa môi trường: Custom image cho phép bạn tạo ra một image chuẩn và đã được cấu hình theo các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Bạn có thể tích hợp sẵn các phần mềm và cài đặt cấu hình hệ thống để đảm bảo rằng tất cả các máy chủ được triển khai đều có môi trường đồng nhất và tối ưu hóa.

  • Phân phối ứng dụng và sản phẩm: Nếu bạn muốn cung cấp một ứng dụng hoặc sản phẩm định hình trước cho khách hàng hoặc đối tác, bạn có thể tạo một custom image chứa sẵn ứng dụng và thiết lập cần thiết. Người dùng chỉ cần triển khai custom image để có một phiên bản đã cài đặt sẵn của sản phẩm hoặc ứng dụng.